ผู้เขียน: Chaiyaporn Sianphanit

กลุ่ม HNA Group เข้าซื้อกิจการโลจิสติกส์แช่แข็งในออสเตรเลีย

บทความโดย

กลุ่ม HNA Groupจากจีนขยายธุรกิจโลจิสตกส์แช่แข็งเพิ่ม มู […]

ก้าวกระโดดของหุ่นยนต์ Atlas

บทความโดย

หุ่นยนต์ Humanoid แบบแรกที่สามารถตีลังกากลับหลังได้ วิว […]

อนาคตเสื้อผ้าที่เก็บข้อมูลและบันทึกรหัสผ่านได้

บทความโดย

ผ้าที่สามารถกลายเป็นที่เก็บข้อมูลและเก็บรหัสผ่านส่วนบุค […]

สินค้าจากฟาร์มญี่ปุ่นสู่สนามบินสิงคโปร์

บทความโดย

สหกรณ์เกษตรจากญี่ปุ่นได้เปิดตัวร้านขายอาหารจากฟาร์มญี่ป […]