ผู้เขียน: Warit Cheangkarat

“ทัวร์จีน” โอกาสกับความเป็นจริงกับการท่องเที่ยวไทย

บทความโดย

นักท่องเที่ยวจีน กว่า 8.8 ล้านคนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศ […]