News

ภาพจาก Reuters

Alibaba เข้าถือหุ้นSun Art Retail ต่อยอดธุรกิจค้าปลีกในจีน

บทความโดย

Alibaba เข้าถือหุ้น 36.16% ของ Sun Art Retail มูลค่า 2. […]

กลุ่ม HNA Group เข้าซื้อกิจการโลจิสติกส์แช่แข็งในออสเตรเลีย

บทความโดย

กลุ่ม HNA Groupจากจีนขยายธุรกิจโลจิสตกส์แช่แข็งเพิ่ม มู […]

ก้าวกระโดดของหุ่นยนต์ Atlas

บทความโดย

หุ่นยนต์ Humanoid แบบแรกที่สามารถตีลังกากลับหลังได้ วิว […]

อนาคตเสื้อผ้าที่เก็บข้อมูลและบันทึกรหัสผ่านได้

บทความโดย

ผ้าที่สามารถกลายเป็นที่เก็บข้อมูลและเก็บรหัสผ่านส่วนบุค […]

สินค้าจากฟาร์มญี่ปุ่นสู่สนามบินสิงคโปร์

บทความโดย

สหกรณ์เกษตรจากญี่ปุ่นได้เปิดตัวร้านขายอาหารจากฟาร์มญี่ป […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 10

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 9

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 8

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 7

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 6

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 5

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]

ชื่อเรื่องตัวอย่างลำดับที่ 4

บทความโดย

โมเต็ลเฟรมล็อบบี้ เท็กซ์ภคันทลาพาธสต็อกสโลว์อาข่า แพนงเ […]