23-11-2017

กลุ่ม HNA Group เข้าซื้อกิจการโลจิสติกส์แช่แข็งในออสเตรเลีย

บทความโดย
  • กลุ่ม HNA Groupจากจีนขยายธุรกิจโลจิสตกส์แช่แข็งเพิ่ม มูลค่า 400 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

ภาพจากบริษัทในเครือ AHG

ธุรกิจยักษ์ใหญ่จากจีนอย่างกลุ่ม HNA Group เดินหน้าเข้าซืือกิจการที่เป็นธุรกิจอนาคตโดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ โดยล่าสุดได้เข้าซื้อธุรกิจขนส่งแช่แข็งของบริษัท AHG (Automotive Holdings Group Ltd)  จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทดีลเลอร์รถยนต์รายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียโดยมีธุรกิจโลจิสติกส์เป็นของตัวเองอีกด้วย

การเข้าซื้อธุรกิจขนส่งแช่แข็งจาก AHG ในครั้งนี้เป็นการซื้อโดยรวมหนี้สินของธุรกิจและจ่ายเป็นเงินสดมูลค่า 400 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการถ่ายโอนทรัพย์สินและการบริหารงานไปยัง HNA ภายในครึ่งปีแรกของปี 2018

ที่ผ่านมา HNA ได้บุกธุรกิจขนส่งทางอากาศผ่านบริษัท  Grand China Air  ตลอดจนเข้าถือหุ้นสายการบิน Hainan Airlines HK Express TAP Portugal(2.5%) Azul Brazilian Airlines (23.7%)  Virgin Australia (20%) ตลอดจนเข้าถือหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเข้าถือหุ้นในเครือโรงแรม Hilton Worldwide อีก 25%

การเข้าซื้อธุรกิจในออสเตรเลียของธุรกิจจีนโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งบ่งบอกว่าจีนต้องการทรัพยากรบางประเภทเช่นอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพที่ปลอดภัยซึ่งในตลาดจีนยังมีความต้องการสูง และเมื่อคุมสายการขนส่งได้ก็ถือว่ากุมตลาดทั้งในออสเตรเลีย ตลอดจนถึงจีนได้อีกด้วย

Credit: Nikei Asian Review