21-11-2017

ก้าวกระโดดของหุ่นยนต์ Atlas

บทความโดย
  • หุ่นยนต์ Humanoid แบบแรกที่สามารถตีลังกากลับหลังได้
  • วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวแบบมหนุษย์มาเร็วกว่าที่คิด


ภาพจาก ฺBoston Dynamics

จากหนังคนเหล็กที่หุ่นยนต์ในรูปร่างมนุษย์สามารถเคลื่อนไหวท่าทางแบบต่างๆคล้ายกับมนุษย์จนไม่สามารถแยกออกได้ หรือ หุ่นยนต์ในเรื่อง I-Robot ที่มีความเป็นหุ่นยนต์มากกว่าซึ่งสามารถเคลื่อนไหวท่วงท่าเช่นเดียวกับมนุษย์เช่นตีลังกา กระโดดหลบหลีก นั่นคือในภาพยนต์ที่หลายคนคงคิดว่าอีกนานกว่าหุ่นยนต์จะทำได้แบบในหนัง

ล่าสุด หุ่นยนต์ Atlas ของบริษัท Boston Dynamic ได้พัฒนาจนสามารมีทักษะในการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางที่ระดับแตกต่างกัน และสามารถตีลังกากลับหลังได้ นับว่าเป็นพัฒนาการของหุ่นยนต์ 2 ขาที่ก้าวกระโดดครั้งหนึ่งเลยทีเดียว

การพัฒนาหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 2 ขานั้นมีความยากกว่าหุ่นยนต์ 4 ขาซึ่งสมดุลในการเคลื่อนไหวและทรงตัวนั้น หุ่นยนต์ 4 ขาทำได้ดีกว่า ขณะที่หุ่นยนต์ 2 ขามีโอกาสสะดุดล้มหรือทรงตัวไม่ได้มากกว่า  และด้วยรูปทรงของหุ่นยนต์ 2 ขาที่ช่วงบนจะใหญ่กว่าขาทั้ง 2 ข้างการรักษาสมดุลในแบบเดียวกับมนุษย์จึงนับว่ายากกว่ามาก

เหตุผลของการผลิตหุ่นยนต์ 2 ขานั้นมาจากบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนมนุษย์ในสภาวะที่อันตรายเช่นในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประสบอุบัติเหตุการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี หรือมีสารพิษอันตรายต่อมนุษย์ จำเป็นต้องการทักษะเดียวกับมนุษย์เช่น การปีนบันได การปิดวาล์ว หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์จึงมีความจำเป็น และอาจเป็นกลายเป็นหนึ่งในกำลังแรงงานในโลกอนาคตอีกด้วย

เมื่อหุ่นยนต์ Atlas สามารถเคลื่อนไหวแบบเดียวกับมนุษย์มากขึ้น การตีลังกากลับหลังหันแล้วยังสามารถยืนได้ด้วย 2 ขาเช่นเดียวกับมนุษย์นั่นหมายถึงโอกาสที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ จะไวมากขึ้นอีก จากเงินทุนของ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมจากญี่ปุ่นที่เป็นผู้ลงทุนในบริษัท Boston Dynamic หลังจากแยกตัวออกมาจาก Google แล้ว ด้วยเงินทุนมหาศาล ในปีถัดๆไปเราอาจเห็นรูปร่างหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ที่จะมาท้าทายมนุษยน์ในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น


Youtube (BostonDynamics)

Credit: Wired