10-01-2018

2018 เศรษฐกิจอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะเป็นผู้นำของภูมิภาค

บทความโดย
  • เศรษฐกิจของอินโดนีเซียและฟิิลิปปินส์จะเติบโตขากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ
  • บริษัทโนมูระ คาดการณ์ไว้ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะโต 6.9% และอินโดนีเซียจะโตที่ 5.6%

ภาพจาก REUTERS/Romeo Ranoco

บริษัทโนมูระ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนจากญี่ปุ่นได้คาดการณ์ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนว่าในปี 2018 เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จะเป็นผู้นำการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

โดยนาย Brian Tan นักเศรษฐศาสตร์ที่ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำโนมูระ คาดว่าเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศนี้จะเติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ จากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ฟิลิปปินส์จะเติบโตจาก 6.7% ในปี 2017 เป็น 6.9% ในปี 2018  โดยอัตราเงินเฟ้อจะขยับขึ้นจาก 3.9% เป็น 4.3%  ขณะที่ธนาคารกลางของฟิลิิปปินส์ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% ขณะที่การปฏิรูปภาษีจะช่วนให้รัฐบาลสามารถลงทุนได้มากขึ้นรวมทั้งสวัสดิการสังคม

อินโดนีเซียจะเติบโตจากแรงหนุนของการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งจากรัฐบาลและการปรับตัวของภาคเอกชน โดยคาดว่า จีดีพีจะโตราว 5.6% จากเดิมในปี 2017 ที่โตอยู่ที่ประมาณ 5.2%

ขณะที่ไทยยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นตัวดึงให้กำลังซื้อยังไม่อาจเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจโตได้เต็มศักยภาพ

source: Nikkei