20-03-2019

เอเซอร์ ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมไอที รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชนเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มคอมพิวเตอร์พกพาที่น่าเชื่อถือที่สุด

บทความโดย

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในหมวดผลิตภัฑณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่น่าเชื่อถือที่สุด ย้ำภาพความสำเร็จแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมไอที ที่เชื่อมั่นว่าแบรนด์ยังคงแข็งแกร่งได้ด้วยจุดแข็งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการที่มีคุณภาพ และภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีความไดนามิค พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคและความต้องการในตลาด ที่สร้างความผูกพันของคนไทยที่มีต่อแบรนด์เอเซอร์ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 9 ปี ในโอกาสนี้ นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ ศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์

ภาพจาก Acer

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 เป็นผลวิจัยโดยนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจากทั่วทุกภาคเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาภายใต้การควบคุมกำกับดูแลจากอาจารย์ในแต่ละภาคและทีมวิจัยแบรนด์เอจเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในหมวดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจากผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้แบรนด์สามารถยืนยันและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Acer Computer Company Ltd.
ณัฐวุฒิ รัตโนดม                             Tel: 02-153-9888                        Email[email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย

PC & Associates Consulting Co., Ltd.
ดุษฎี เย็นสุดใจ                              Tel: 02-971-3711                        Email: [email protected]