15-02-2018

[บทวิเคราะห์] ผู้เชี่ยวชาญA.I. อาชีพใหม่แห่งยุคเทคโนโลยี

บทความโดย
  • บริษัทด้านเทคโนโลยีเช่น Facebook Google Amazon Apple Uber และอีกหลายแห่งยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างมหาศาลแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ I. เพื่อเข้ามาร่วมทำงาน
  • ผู้ที่จบปริญญาเอกด้านการพัฒนาระบบ I. สามารถทำเงินได้มากกว่า 3 แสนเหรียญต่อปี แม้จะจบใหม่ก็ตาม
  • ปัจจุบันมีผู้จบ D. ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประมาณ 22,000 คนทั่วโลก มีเพียง 3,000 คนที่กำลังหางาน ในขณะที่ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนเหล่านี้เฉพาะในสหรัฐฯมีมากถึง 10,000 ตำแหน่ง

ภาพจาก Bloomberg

ในอดีตหากเราคิดถึงอาชีพที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลนับล้านเหรียญสหรัฐฯในแต่ละปี เราคงนึกถึงไม่กี่อาชีพ เช่น ผู้บริหารระดับสูง นายธนาคาร นักกีฬาชื่อดัง หรือ ดารานักร้องชื่อดัง แต่ปัจจุบันอีกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้ไม่แพ้กันก็คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. หรือ Artificial intelligence expert

โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และระบบปัญญาประดิษฐ์ A.I. กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการทำงานด้านต่างๆ จนเกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และ A.I. อาจจะเข้ามาทำหน้าที่แทนอาชีพบางด้านของมนุษย์ในอนาคต แต่ในทางกลับกันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดังกล่าวก็ทำให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. นั้นสามารถทำเงินได้มหาศาลเช่นกัน

บริษัทชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยี เช่น Google Facebook Apple Amazon Uber และอีกหลายแห่งต่างเสนอแพ็คเกจโอกาสและผลตอบแทนมหาศาลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อเข้ามาร่วมงานด้านต่างๆกับบริษัทฯ เช่น การพัฒนาระบบจดจำใบหน้า ระบบผู้ช่วยดิจิตอล ระบบขับเคลื่อนรถยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้แต่ด็อกเตอร์จบใหม่ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาจสามารถสร้างรายได้มากถึง 3 แสนเหรียญต่อปี

ภาพจาก NYTimes

อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบ A.I. นั้นก็ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และสถิติระดับสูง รวมทั้งต้องมีความชำนาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วย ด้วยความที่การพัฒนาระบบ A.I. นั้นต้องการผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้รายได้ของผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. สูงมาก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีการเปิดเผยรายงานสรุปตัวเลขทางสถิติว่า ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ที่จบปริญญาเอก(Ph.D.) ซึ่งมีความสามารถที่จะสร้างและพัฒนาระบบ A.I. ได้ทั่วโลกประมาณ 22,000 คน มีเพียง 3,000 คนที่กำลังมองหางาน ในขณะที่ตำแหน่งงานสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ เฉพาะในสหรัฐฯก็มีมากกว่า 10,000 ตำแหน่ง

ทั้งนี้หากพิจารณาผู้ที่ทำงานด้าน A.I. ในระดับเชี่ยวชาญน้อยกว่า พบว่าทั่วโลกมีผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนา และวิจัย A.I. ประมาณ 2-3 แสนคนเท่านั้น ซึ่งก็ยังเป็นจำนวนที่น้อยกว่าความต้องการของโลกอยู่ดี โดยปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ เป็นเพราะรัฐบาลและมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถผลิตบุคลากรให้พอเพียงกับความต้องการได้

แน่นอนว่ากว่าที่บุคลากรด้าน A.I. จะมีจำนวนมากพอกับความต้องการ ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงถือได้ว่าเป็น โอกาสที่ดีสำหรับอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. เพราะในระยะเวลาอีก 4-5 ปี ก็ยังมั่นใจได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท จะยังเป็นอาชีพที่มีรายได้ในระดับกลางขึ้นไป

Fronline มองว่าอาชีพด้านผู้เชี่ยวชาญและพัฒนา A.I. น่าจะยังมีอนาคตที่สดใส และรายได้ที่ค่อนข้างสูงไปอีกหลายปี เนื่องจากเทคโนโลยีด้าน A.I. นั้นเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอ สำหรับในประเทศไทยหลักสูตรโดยตรงสำหรับการพัฒนาและสร้าง A.I. ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด หากว่ารัฐบาลและสถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มงบประมาณ และหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตด้าน A.I. โดยตรงน่าจะสร้างโอกาสและการแข่งขันในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

Source: Bloomberg NYTimes