20-01-2021

ความคืบหน้าของBitkubหลังจากต้องปิดบริการชั่วคราว

บทความโดย

ปรากฎการณ์เหรียญ Bitcoin ที่มูลค่าขึ้นไปที่เหรียญละ 1 ล้านบาท หรือกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เหรียญBitcoin ได้ทำให้เกิดกระแสการเข้าไปซื้อ-ขายเงินCrypto Currency เป็นประวัติการณ์จนทำให้ผู้บริการการซื้อ-ขายCrypto อย่าง Bitkub เจอปัญหาระบบล่มเพราะปริมาณคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนมาก

ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องสั่งดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ได้แก่

1)   แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการซื้อขาย ระบบการฝากถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า ระบบการให้บริการติดต่อลูกค้า ระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และการเปิดบัญชี ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม

2)   แก้ไขนโยบายการรับลูกค้าให้เหมาะสมกับระบบงานที่พร้อมให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการที่ตกลงไว้กับลูกค้า (Service Level Agreement)

3)   แก้ไขระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ระบบซื้อขายขัดข้อง สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ปริมาณลูกค้า และธุรกรรมในปัจจุบัน

4)   แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงาน ของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market Surveillance)

ด้วย Bitkub เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้  พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

โดยส่าสุดทาง Bitkub ได้ออกมารายงานผลการแก้ไขล่าสุดออกมาว่า

แผนการดำเนินการ
1. ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว: ดำเนินการแล้ว
2. ขยายโครงสร้างระบบซื้อ – ขาย: ดำเนินการแล้ว
3. ทดสอบและควบคุมคุณภาพ: กำลังดำเนินการ
4. ประกาศเปิดใช้งานตามปกติ: กำลังดำเนินการ
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทีมงานได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขระบบใน Facebook Bitkub.comปรากฎว่ามีเสียงเรียกร้องเป็นจำนวนมากให้มีการเยียวยาคนที่เสียหายจากการที่ระบบหลังบ้านBitkub ล่มทำให้คนจำนวนมากได้รับความเสียหายในจำนวนที่ตนเองลงทุนไป  มีการเรียกร้องให้ทาง CEO ของ Bitkub ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย
คงต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากเปิดระบบแล้วจะยังสามารถรองรับปริมาณการซื้อ-ขายได้มากน้อยแค่ไหน จะเกิดปัญหาอะไรตามมาและมาตราการเยียวยาของผู้ที่เสียหายจากการซื้อ-ขายในรอบนี้จะเป็นอย่างไร