07-08-2020

ธปท.เผยประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

บทความโดย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้เผยแพร่ข่าว มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 โดยมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง คือ

1.ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป
2.เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด

3.มาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2

4.การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีวัถถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินมาตรการและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างนี้ รวมทั้งช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากการที่ ธปท. ร่วมกับ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สมาคมและชมรมของผู้ให้บริการทางการเงินรวม 9 แห่ง ออกมาตรการฯ ระยะที่ 2 นี้ ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ลูกหนี้บัตรเครดิต (ภาพที่ 1) 2.ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียน เช่นบัตรกดเงินสด (ภาพที่ 2) 3.ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (ภาพที่ 3) 4.ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (ภาพที่ 4) 5.ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ (ภาพที่ 5) และ 6.ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (ภาพที่ 6) โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้