13-08-2019

ดร.วิรไท ชี้การลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

บทความโดย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา “ในการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งต่างจากกรอบที่ประเมินไว้จากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่มีบรรยากาศการกีดกันทางการค้าที่ตึงเครียดมากขึ้น ทำให้กนง.ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบาย

เราเห็นผลกระทบที่ผ่านมาจากเรื่องราคาพลังงานที่กระทบกับเงินเฟ้อของไทย แรงกดดันจากเงินเฟ้อนั้นผ่อนลงไปมาก อาจจะทำให้เงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อที่ตั้งไว้

ประเด็นที่สองจะเห็นว่าการส่งออกมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ถ้าการกีดกันทางการค้ารุนแรงมากขึ้น จะส่งผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศได้เช่นเดียวกัน เป็นเหตุผลที่กนง.ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ถ้าดูในแถลงของกนง. ยังให้ความสำคัญของเสถียรภาพของระบบการเงินอยู่ แต่มาตรการบางอย่างเริ่มส่งผลไปในทิศทางที่ต้องการ ในภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำต่อเนื่องยิ่งจำเป็นจะต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินเพื่อไม่ให้ประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร เพราะจะสร้างความเปราะบางให้กับระบบการเงินในอนาคต ทำให้จำเป็นต้องประสานเครื่องมือต่างๆ นโยบายต่างๆ ทั้งนโยบายการเงิน นโยบายอัตราดอกเบี้ย นโยบายกำกับดูแลสถาบันการเงิน “