25-06-2020

ธปท.คาดเศรษฐกิจไทยหดตัวแรงปีนี้ติดลบ 8.1% พร้อมกับนักท่องเที่ยวหายกว่า 80%

บทความโดย
  • ธปท.คาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหดตัวราวร้อยละ 80 ในปีนี้
  • เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวมากที่สุดในไตรมาส 2 ที่มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด
  • แนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 8.1 ในปี 2563 และจะกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.0 ในปี 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 กระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงไทย ทั้งด้านตลาดการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ได้ลุกลามในหลายประเทศและมีแนวโน้มยืดเยื้อ จนต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั่วโลกหดตัวในหลายประเทศ กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าที่หดตัวสูง โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหดตัวราวร้อยละ 80 ในปีนี้ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ การจ้างงาน ความเชื่อมั่น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง

ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวมากที่สุดในไตรมาส 2 ที่มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ขณะที่เศรษฐกิจครึ่งหลังจะทยอยปรับดีขึ้น จากสถานการณ์โรค COVID-19 ปรับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งภาครัฐมีการเร่งใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งในรูปแบบของเงินโอนช่วยเหลือครัวเรือน มาตรการสินเชื่อและมาตรการภาษี

สำหรับภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 8.1 ในปี 2563 และจะกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.0 ในปี 2564 จากภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัว และมีเม็ดเงินจากโครงการกระตุ้นการจ้างงานและการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะถัดไปยังมีความไม่แน่นอนสูงและจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ มาตรการจ้างงานและการลงทุนของภาครัฐในด้านต่าง ๆ การปรับตัวของภาคธุรกิจและประชาชน และสถานการณ์โรค COVID-19