02-04-2019

จีนเร่งกระตุ้นกำลังซื้อ หั่นภาษีสินค้านำเข้า

บทความโดย
  • จีนประกาศเริ่มใช้อัตราภาษีนำเข้าอัตราใหม่ จาก 16%  และ 10%  เป็น 13% สำหรับสินค้าแปรรูปทั่วไป และ 9% สำหรับสินค้าเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ตามลำดับ
  • มาตรการภาษีนำเข้านี้จะช่วยธุรกิจนำเข้าได้ประมาณ  3.35 หมื่นล้านเหรียญ หรือ  2.25 แสนล้านหยวน

ภาพจาก ShutterStock

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไปรัฐบาลจีนจะเริ่มมาตรการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  สำหรับสินค้านำเข้าทั้งสินค้าแปรรูปและสินค้าเกษตรยังไม่แปรรูปเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

รัฐบาลจีนเร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเนื่องจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายตัว โดยเฉพาะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก โดยจีดีพีจีนในไตรมาส 4/61 โตเพียง 6.4 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และโตเพียง 6.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61 นับว่าเป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดในรอบ 28 ปีตั้งแต่ช่วงยุคทศวรรษที่ 1990 เลยทีเดียว

มาตรการที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในผ่านการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภค การปรับลดภาษีรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อ 1 พฤษภาคม 61 รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม 17% และ 11% เป็น 16% และ 10%  (โดยยังยกเว้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เก็บต่ำอยู่แล้วที่ 6%)

มาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจะเน้นไปที่สินค้านำเข้าโดยจะลดจากเดิม 16%  และ 10%  เป็น 13% สำหรับสินค้าแปรรูปทั่วไป และ 9% สำหรับสินค้าเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยธุรกิจนำเข้าได้ประมาณ  3.35 หมื่นล้านเหรียญ หรือ  2.25 แสนล้านหยวน นโยบายนี้จะนำมาใช้บังคับใช้กับสินค้าปลีกที่นำเข้าจากการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน (Cross-border e-Commerce – CBEC) ด้วยเช่นกัน

นอกจากมาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มนี้แล้วยังมีมาตรการช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยอาทิ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงไป 5% สำหรับกิจการที่มีรายได้รวมไม่เกิน 1 ล้านหยวน/ปี และลงไป 10% ถ้ารายได้เกิน 1 ล้านหยวน/ปี แต่ไม่เกิน 3 ล้านหยวน

มาตรการลดภาษีมุลค่าเพิ่มร่วมกับการลดภาษีส่วนอื่นๆ หวังว่าจะช่วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มสภาพคล่อง และหวังว่าจะกระตุ้นการบริโภคของคนทั่วไปให้ฟื้นกลับมาได้เร็วที่สุด เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัวในระดับโลก สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ที่ส่งผลกระทบไปแล้วในปีที่ผ่านมา

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  ,BBC