03-05-2018

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.50-1.75 ด้วยมติเอกฉันท์

บทความโดย
  • เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50-1.75 ด้วยมติเอกฉันท์
  • เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงเติบโตต่อเนื่องทั้งการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนในช่วงQ4/2017 ที่ผ่านมา อัตราว่างงานที่ลดลง คนมีงานเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวเข้าใกล้เป้าหมายที่ระดับร้อยละ 2

เมื่อคืนวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยทางคณะกรรมการ FOMC มีมติเอกฉันท์ในที่ประชุมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอเมริกาไว้ที่ร้อยละ 1.5-1.75 หลังจากรับทราบข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯว่ามีอัตราการขยายตัวปานกลาง

โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ถูกนำมาพิจารณาได้แก่ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราการจ้างงานยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง การใช้จ่ายของครัวเรือนมีการขยายตัวปานกลาง ขณะที่การลงทุนของเอกชนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั้งทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้นมาเข้าใกล้ระดับร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเงินเฟ้อเป้าหมาย โดยคาดว่าในระยะกลางอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัว

ขณะที่ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐทางคณะกรรมการ FOMC มองว่ายังอยู่ในภาวะสมดุลในระดับหนึ่ง (roughly balanced)

การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.5-1.75 ของคณะกรรมการ FOMC  อยู่ในมุมมองต่อตัวเลขการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อตามความเป็นจริิง (realized) และ อยู่ในการคาดการณ์ (expected) ทั้งนี้การดำเนินนโยบายการเงินยังอยู่ในลักษณะผ่อนคลายซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและทำให้เอกชนจ้างงานเพิ่มอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยเงินเฟ้อจะเข้าสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง

Source: FOMC