30-03-2019

รถไฟดึงเอกชนลงทุนที่ดินรถไฟติดสถานนีกลางบางซื่อ120 ไร่ กว่า 3.5หมื่นล้านบาท

บทความโดย
พื้นที่ตึกแดง เนื้อที่ 120 ไร่

นายวรวุฒิ มาลา  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวเปิดเผยว่า ได้ชักชวนเอกชนมาร่วมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดง บางซื่อ พื้นที่ราว 120 ไร่ โดยมูลค่าโครงการจากการประเมินเบื้องต้นมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท

โดยครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อทางที่ปรึกษาจะนำไปสรุปผลการศึกษาในเบื้องต้น (Conceptual Design) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม และคาดว่าน่าจะพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลในปี 2563

พื้นที่จะทำการพัฒนาเป็นพื้นที่บริเวณตึกแดงบางซื่อ ติดกับเทอดดำริและคลองเปรมประชากร โดยทางรถไฟมีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นเป็นสำนักงานใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟที่จะย้ายมาจาก กม.11 (พื้นที่ติดกับสำนักงานใหญ่ปตท.)  รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ร้านค้าเชิงพาณิชย์ แบบคอมมูนิตี้มอลล์

ตัวโครงการมีแนวคิดเบื้องต้นจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆดังนี้

  • พื้นที่โซน S เนื้อที่ 15.6 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับสำนักงานใหญ่ของการรถไฟฯ
  • พื้นที่โซน A เนื้อที่ 20.4 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนสำนักงานให้เช่า
  • พื้นที่โซน B เนื้อที่  55.8 ไร่ เป็นส่วนที่พักอาศัย
  • พื้นที่โซน C เนื้อที่ 28.2 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับที่พักของพนักงานการรถไฟฯ
ทัศนียภาพโครงการ โดยยังเป็นแนวคิดเบื้องต้น

ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้จะไม่เข้ารูปแบบของพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562 หรือพ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 ที่พึ่งประกาศใช้รูปแบบที่จะนำมาใช้คือตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟ โดยมีกรอบเวลาการเช่าอยู่ที่ไม่เกิน 50 ปีเป็นสัญญาเดียว โดยเปิดกว้างให้เอกชนทุกราย จะมาในรูปเอกชนรายเดียว หรือ กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) แบบใดก็ได้

ทั้งนี้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมฟังกันอย่างคับคั่งอาทิ กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา กลุ่มแลนด์แอนด์เฮ้าส์  กลุ่มไรมอนแลนด์ กลุ่มแมกโนเลีย กลุ่มซี.พี.แลนด์ บมจ.ปตท. บมจ.เอสซีจี

เปิดขายซองประมูลพื้นที่สถานีกลางบางซื่อแล้ว

แผนพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อและพื้นที่โดยรอบ 2,000 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ขณะที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564 จะเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายไกลสายใกล้ รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดเผยว่า ภายในพื้นที่ทั้งหมดของสถานีกลางบางซื่อกว่า 2,000 ไร่ มีการแบ่งโซนเพื่อการพัฒนาไว้หลายโซนด้วยกัน โดยได้ให้ทาง JICA ทำการศึกษาพื้นที่ทั้งหมดไว้แล้ว

พื้นที่ที่นำมาเปิดประมูลเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อแปลงA  พื้นที่ 32 ไร่ โดยการขายซองได้มีการนำ TOR (เอกสารขอบเขตการประกวดราคา) ขึ้นเว็บไวต์การถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดขายซองในวันที่ 9 เมษายนนี้  ราคาซองอยู่ที่ 5 แสนบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้เวลากับเอกชน 4 เดือนโดยกำหนดยื่นซองในวันที่ 30 ก.ค.62 นี้ โดยมีระบะเวลาสัมปทาน 30 ปี ในพื้นที่โซน A นี้จะใช้รูปแบบการร่วมทุน 2562  (PPP2562)