25-06-2018

PLE บริษัทอันดับ 1 ด้านระบบภายในอาคาร ก้าวสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคง จัดทัพเทคโนโลยีพร้อมรับงานทั้งรัฐและเอกชน

บทความโดย
  • พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30  พร้อมรักษาคุณภาพของความเป็นผู้นำด้านติดตั้งระบบในอาคารอันดับ 1 ของไทยรวมทั้งก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศประกาศพร้อมรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทุกโครงการ

 

นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปีนี้ พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง หรือ PLE ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30  พร้อมรักษาคุณภาพของความเป็นผู้นำด้านติดตั้งระบบในอาคารอันดับ 1 ของไทยรวมทั้งก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศประกาศพร้อมรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทุกโครงการ พร้อมกับการเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อสร้างคุณภาพทุกโครงการ

นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นบริษัทจากวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล และวิศวกรปรับอากาศ กลุ่มเล็กร่วมกันก่อตั้งบริษัทกันขึ้นมาทำให้สามารถรับงานติดตั้งระบบภายในอาคารทุกระบบเป็นเจ้าแรกของไทยในยุคนั้น โดยในช่วงเวลานั้นเน้นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้มั่นคงจนสามารถผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 มาได้และได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2545

“เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งมุ่งมั่นในธุรกิจการให้บริการด้านงานวิศวกรรมที่เราถนัดให้ดีที่สุด 30 ปีที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและออกแบบ รวมถึงงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่อไปเราจะขยายการบริการของเราไปยังต่างประเทศโดยเน้นการนำประสบการณ์และความสามารถไปยังประเทศอาเซียน และเขตเศรษฐกิจ EEC ด้วยศักยภาพขององค์กรที่เรามีทีมงานและพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่จะร่วมมือกันสร้างความเติบโตให้กับบริษัทต่อไปได้ยิ่งขึ้น”

ประสบการณ์ 30 ปีทำให้พาวเวอร์ไลน์รับงานด้านวิศวกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย อาทิโครงการ Depot สถานีบางใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง, งานระบบรัฐสภาแห่งใหม่, อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2, เซ็นทรัล เวสเกตต์, จังซีลอน ภูเก็ต

ปัจจุบันโครงสร้างรายได้ของ PLE มาจากงานก่อสร้างภาครัฐ  70% งานภาคเอกชน 30% โดยเป็นงานระบบอยู่ที่ 70% และงานก่อสร้างอยู่ที่ 30% โดยงานที่ประมูลมาได้แล้วของปี 2018 อยู่ที่ 23 โครงการ มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้าน พร้อมตั้งเป้ารับงานเพิ่มครึ่งหลังของปี 2561 ไว้ที่ประมาณ 9,000 ล้าน พร้อมตั้งเป้าหมายให้ PLE เป็นบริษัทชั้นนำติด 1 ใน10 ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

นอกจากนี้นายเสวก ศรีสุชาต ยืนยันว่า PLE สามารถรับงานรับเหมาแตะหมื่นล้านได้อย่างแน่นอน ถ้าโครงการภาครัฐโดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการอาทิ โครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 โครงการรถไฟทางคู่อีกหลายโครงการ รวมถึงงานประมูลสำนักงานใหญ่ของกสทช. ที่รอความชัดเจนอยู่ นอกจากนี้ภาคเอกชนก็มีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเป็นลักษณะ Mix Use อาทิโครงการ One Bangkok จาก TCC Asset มูลค่ากว่า 1แสนล้านบาท และของภาคเอกชนอีกหลายรายเมื่อนับมูลค่าโครงการรายอื่นรวมกันมูลค่ากว่าแสนล้านบาทเลยทีเดียว

นายเสวก ศรีสุชาต ได้กล่าวถึงอนาคตและเป้าหมายของพาวเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่งว่า “เราเป็นบริษัทก่อสร้างมองเห็นถึงว่าเราเติบโตมาจากการก่อสร้างที่เน้นถึงต้องไว้ใจได้งานที่ออกมาต้องมีคุณภาพ งานเสร็จให้ทันเวลา เป็นจุดที่อยากให้ทุกคนมองถึงเรา นอกจากเรื่องงานก่อสร้างแล้วเรามองการขยายธุรกิจไปที่เรื่องของพลังงานซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เรามองไว้ ภาพในอนาคตคือ เราจะเติบโตอย่างมั่งคง”

ภาพในอนาคตจะสำเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากงานหลังบ้านที่สำคัญไม่น้อยในการนำพาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรของพาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจึงเน้นทั้งพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทและพนักงานรุ่นใหม่ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกัน มีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการออกแบบที่เรียกว่าเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)  ซึ่งสามารถออกแบบเป็น 3D /4D มาช่วยในการออกแบบให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งการนำเอาระบบ Big Data และ Ai มาช่วยในการทำงานเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และลอจิสติกส์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระดับโลกและทำให้ซัพพลายเชนของบริษัทมีความแข็งแรงและประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น โดยผู้บริการของพาวเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริ่งเน้นว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ Disruptive Creation ให้กับทางบริษัทมากขึ้น

จะเห็นว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาพาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ในด้านบริษัทวิศวกรรมระบบภายในอาคารของประเทศและพร้อมเป็น 1 ใน10 บริษัทชั้นนำด้านรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ฯที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมส่งมอบงานคุณภาพตรงเวลาและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน