20-10-2019

Ray Dalio ชี้ว่าโลกอยู่ในภาวะถดถอยรุนแรงเหมือนกับในยุค 1930

บทความโดย
  • Ray Dalio ชี้ว่าสายเกินไปแล้วที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะยับยั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
  • พร้อมเตือนว่าสภาพการในตอนนี้ทำให้เขานึกถึงยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
  • เขายังกล่าวเพิ่มอีกว่าโลกกำลังเข้าสู่ “ภาวะตกต่ำรุนแรง” เนื่องจากวัฎจักรของการเติบโตจบลงไปแล้ว

Ray Dalio ภาพจาก Bridgewater

Ray Dalio ผู้บริหารกองทุน Hedge Fund รายใหญ่ของโลกได้ออกมากล่าวเตือนถึงวัฎจักรเศรษฐกิจโลกในเวลานี้ได้เข้าสู่ช่วง “ภาวะตกต่ำรุนแรง” นั่นทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่จุดที่ใกล้เคียงกับภาวะเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 1930

โดยทาง Dalio ได้กล่าวในงานประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลก ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ตอนนี้เป็นห้วงเวลาที่ล่าช้าเกินไปแล้วที่ธนาคารกลางจะดึงเศรษฐกิจที่กำลังเข้าสู่ช่วงตกต่ำรุนแรงให้กลับมา ทางฝั่งยุโรปเองก็มีข้อจำกัด ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน แม้แต่สหรัฐฯเองก็ไม่สามารถทำไรได้มากเช่นกัน

Dalio กล่าวว่า โลกกำลังประสบปัญหาเรื่องช่องว่างของความมั่งคั่งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมาและจะเป็นตัวสร้างความตึงเครียดทางการเมืองให้เกิดขึ้น ในกรณีของสหรัฐฯในกลุ่มท็อป 1% ของประชากรมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันเท่ากับของทรัพย์สินของคนทั่วไปรวมกันกว่า 90%

ส่วนในเรื่องของจีน Dalio มีความเห็นว่า “การโอ้อวดของจีนครั้งใหม่ที่ผ่านมาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นเสียงสะท้อนของยุคถดถอยได้ดี เช่นเดียวกับในยุคทศวรรษที่ 1930 ที่จะมีกลุ่มอำนาจใหม่ที่พยายามขึ้นมาท้าทายกลุ่มอำนาจเดิม รูปแบบของความท้าทายระหว่างจีนและสหรัฐก็มาในลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ Dalio ได้ปิดท้ายให้จับตาสงครามสี่แบบที่จะเกิดขึ้นคือ การค้า, เทคโนโลยี, ค่าเงิน และ ภูมิรัฐศาสตร์

Source: CNBC