27-11-2020

เกาหลีใต้ปล่อยชิป A.I รุ่นใหม่ รั้งประเทศชั้นนำด้านเซมิคอนดักเตอร์

บทความโดย
  • ชิป AI กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากการใช้ Big Data ที่เพิ่มขึ้น
  • ผู้ผลิตชิปของเกาหลีใต้เร่งการวิจัยด้านชิพ AI เพิ่มเพื่อยังคงสถานะประเทศชั้นนำด้านเซมิคอนดักเตอร์

ชิป AI ตัวใหม่ Sapeon X220 เปิดตัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยโอเปอร์เรเตอร์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ SK Telecom ซึ่งมองว่ายุคของบิ๊กดาต้า (Big Data) นั้นกำลังขับเคลื่อนหลักสำคัญในยุคนี้ โดยข้อมูลจากสมาร์ทโฟน โดรนส์ หรือแม้แต่รถไร้คนขับ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการชิปประมวลผลด้าน AI ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ชิป Sapeon X220 ภาพจาก Bloomberg

ที่ผ่านมาตลาดชิปส่วนใหญ่เป็นของ Samsung  Electronic และ SK Hynix Inc ซึ่งกินส่วนแบ่งมากถึง 2 ใน3 ของตลาดโลก จากการที่เกาหลีมต้มองว่าชิปประมวลผลเป็นเครื่องยนต์หลักของการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ รัฐบาลเกาหลีใต้ให้เงินสนับสนุนกว่า  6 แสนล้านวอน หรือ  542 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ภาคธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาชิป พร้อมกับมีแผนการลงทุนการพัฒนาชิปในระยะยาว ที่ต้องลงทุนอีกราวล้านล้านวอนในทศวรรษข้างหน้า

ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ถือ 1 ใน 5 สินค้าส่งออกที่สำคัญของเกาหลีใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นชิปความจำ ซึ่งเกาหลีมต้กำลังถึงจุดต้องเปลี่ยนมาเป็น วงจรรวมแอปพลิเคชันเฉพาะ หรือ Application Specific IC (ASIC) อย่างเช่นชิป Sapeon X220 ซึ่งผลิตออกมาเพื่อมุ่งเน้นด้าน AI โดยเฉพาะ ซึ่งล้อไปกับแผนการลงทุนด้าน AI ของรัฐบาลสหรัฐมุลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ชิป Sapeon X220 มีความสามารถในการคำนวณด้าน Deep Learning เร็วกว่าชิปในตลาดถึง 1.5 เท่า ขณะที่มีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งและบริโภคพลังงานเมื่อเทียบกับ GPU อยู่ที่80% เท่านั้น ขณะที่ความสามารถในการประมวลผลอยู่ที่ 6.7 KFPS  หรือเทียบง่ายคือการประมวลภาพกว่า 6,700 ภาพภายใน 1 วินาทีซึ่งบริโภคพลังงานเพียง 60วัตต์ เท่านั้น

ธุรกิจบริการ Cloud เป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นและต้องการชิปประมวล AI เช่นกัน โดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งนับว่าเป็นคู่แข่งเช่นกัน ที่ยังต้องการชิปที่มีราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งต้นทุนด้านค่าไฟฟ้า ความสามารถในการประมวลผลที่มากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นทุกวัน และช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลขนาด Big DATA มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Source: Bloomberg ,THEELEC