13-05-2021

อยู่ก่อนแต่ง หรือ แต่งก่อนอยู่? ชาวไทย ปี 2564 คิดอย่างไรกับการอยู่ก่อนแต่ง

บทความโดย

อยู่ก่อนแต่ง หรือ แต่งก่อนอยู่ กลายเป็นคำที่หลายๆคู่ พูดถึงมานานกว่าทศวรรษแล้วอาจจะเรียกว่าตั้งแต่สังคมไทยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ รับวัฒนธรรมตะวันตกมาเต็มที่ในยุค 90 การอยู่ก่อนแต่งก็ตามมา แต่หลายๆคู่เองก็ยังมองว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องไม่สมควร โดยเฉพาะคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ และ Gen X รวมทั้งคน Gen Y บางส่วนอีกด้วย

ค่านิยมการอยู่ก่อนแต่ง

ทีมงาน SweetRing ทำการศึกษาว่าสังคมไทยปัจจุบันรับได้หรือไม่กับการอยู่ก่อนแต่ง และมีความคิดเห็นอย่างไรกับการอยู่ก่อนแต่งกันแน่

จากการสำรวจกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ชาวไทยอายุระหว่าง 18-47 ปี จำนวน 600 คน และแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มช่วงอายุ 18-27 ปี รับได้กับการอยู่ก่อนแต่งสูงที่สุดร้อยละ 87 กลุ่มช่วงอายุ 28-37 ปี รับได้กับการอยู่ก่อนแต่งร้อยละ 62 และกลุ่มช่วงอายุ 38-47 ปี รับได้กับการอยู่ก่อนแต่งร้อยละ 53 เฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจร้อยละ 67 รับได้กับการอยู่ก่อนแต่ง

เมื่อถามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามต่อว่าหากได้แฟนจากการใช้แอปพลิเคชัน SweetRing แล้วจะอยากอาศัยอยู่ร่วมกันกับแฟนก่อนแต่งงานหรือไม่ ร้อยละ 54 ตอบว่าสนใจอยากอยู่กับแฟนก่อนแต่งงาน ร้อยละ 23 ตอบว่าแล้วแต่สถานการณ์ ร้อยละ 15 ตอบว่าไม่สนใจ และร้อยละ 8 ตอบว่ายังไม่รู้ ทั้งนี้น่าสนใจว่าทั้งคำถามแรกและคำถามที่สองมีอัตราส่วนคนที่รับได้กับการอยู่ก่อนแต่ง และสนใจอยากอยู่กับแฟนก่อนแต่งงานเกินครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม นี่อาจแปลได้ว่าทิศทางความคิดเห็นของสังคมกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในคำถามสุดท้าย ผู้เข้าร่วมตอบคำถามกว่าร้อยละ 82 บอกว่าตนเองมีเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือคนรู้จักที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักก่อนแต่งงานกัน หรืออยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันมีอัตราคู่รักที่ตัดสินใจอาศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งยังไม่ได้คิดว่าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วย

 SweetRing เครื่องมือคนโสด

เพราะสังคมพัฒนาไปทุกวัน รูปแบบของความสัมพันธ์หรือการค้นพบคู่รักก็ไม่ได้จำกัดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป SweetRing เป็นเครื่องมือสำหรับคนโสดที่อยากค้นหาความสัมพันธ์จริงจังในรูปแบบทันสมัย เพียงดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Google Play Store ก็สามารถค้นหารักแท้ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย