19-05-2020

ด่วน! ครม.มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทย พร้อมกับพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจ

บทความโดย

วันนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังจากเดิม 51% เหลือ 47% โดยทำการขายออก 65.48 ล้านหุ้นเพื่อให้บริษัทการบินไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหการฟื้นฟูกิจการสามารถกระทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การขายหุ้นจะขายต่อไปยังกองทุนวายุภักดิ์ ในราคา 4 บาท จากต้นทุน 14 บาท โดยยอมขายขาดทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 654 ล้านบาท

มีมติเห็นชอบให้การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย โดยผ่านกระบวนการศาลล้มละลายกลาง ซึ่งจะทำการยื่คู่ขนานไปทั้งศาลไทยและศาลสหรัฐฯ

ทั้งนี้หนี้การบินไทยจะผิดนัดชำระหนี้ (Default) ทันที โดยหนี้สหกรณ์กว่า 3.6 หมื่นล้านบาทจะต้องถูกยืดหนี้ออกไป ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม

จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยให้กรรมการลาออกเหลือ 3 คน ซึ่งยังไม่ระบุว่าใคร และจะมีการแต่งตั้งเข้าไปใหม่ 3 ท่าน โดยมีการวางไว้ 3 คนในเบื้องต้นได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตซีอีโอ ปตท. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และอดีต ดีดีการบินไทย

ในการนี้จะมีการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อไม่ให้มีการยึดเครื่องบิน  และหลังแผนฟื้นฟูกิจการจะมีการเพิ่มทุนอีก 80,000 ล้านบาท

 

Source: มติชน, กรุงเทพธุรกิจ