03-11-2021

คนไทยพร้อมที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยความระมัดระวัง

บทความโดย

มาตรการด้านสุขภาพ และวัคซีนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการออกเดินทางท่องเที่ยว

https://unsplash.com/photos/9wMu4msuP7w

ประเทศไทยในขณะนี้เริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น แซนด์บ็อกซ์ และแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลซึ่งแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ แล้ว แต่จากผลสำรวจของอโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว พบว่าแม้คนไทยจะคาดหวังว่าจะได้เดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ (คนไทยหนึ่งในสองคนคิดว่า ภายใน 6 เดือนข้างหน้าจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในทวีปเอเชียได้ และ 29% คิดว่าจะเดินทางไปนอกทวีปเอเชียได้) แต่คนไทยก็ยังไม่พร้อมออกเดินทางในตอนนี้ จนกว่าจะรู้สึกมั่นใจกับมาตรการด้านสุขภาพ และอัตราการฉีดวัคซีน

ความคาดหวังด้านการท่องเที่ยว

ครึ่งหนึ่งของคนไทยที่ตอบแบบสอบถามคาดหวังว่า การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปเอเชียจะเป็นไปได้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งคนจำนวน 2 ใน 5 (40%) มองว่าจะสามารถเดินทางโดยมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง หรือต้องเดินทางผ่านทราเวลบับเบิล (travel bubble) หรือทราเวลคอริดอร์ (travel corridor) เท่านั้น

เมื่อสอบถามผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการออกเดินทางเมื่อข้อจำกัดด้านการเดินทางถูกยกเลิก 51% วางแผนว่าจะเดินทางท่องเที่ยวภายในทวีปเอเชีย และ 42% วางแผนเดินทางท่องเที่ยวนอกทวีปเอเชียภายในหนึ่งปีหรือมากกว่า ในขณะที่ 4% และ 5% ตามลำดับคาดหวังว่าจะได้เดินทางท่องเที่ยวในทันที 23% ไม่คิดออกเดินทางภายในเอเชียจนกว่าประชากรโลกจำนวนอย่างน้อย 80% จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ ตัวเลขยังเพิ่มสูงขึ้นเป็น 28% สำหรับการเดินทางไปนอกทวีปเอเชีย โดยตัวเลขนี้สูงสุดในกลุ่ม Baby Boomer (เกิดปีค.ศ. 1946-1964) 32% และ Gen X (เกิดปีค.ศ. 1965-1980) 29%

ความมั่นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว

ผลสำรวจจากอโกด้าพบว่า ปัจจัย 3 อันดับแรกที่จะเพิ่มความมั่นใจให้คนไทยในการออกเดินทางอีกครั้ง คือ (#1) มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของที่พัก (#2) การได้ทราบว่าพนักงานโรงแรมได้รับการฉีดวัคซีน (#3) การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งเข็ม

  • ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมองว่าการทราบว่าพนักงานโรงแรมได้รับการฉีดวัคซีนเป็นปัจจัยที่สำคัญพอ ๆ กับการที่ตนเองได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งเข็ม