17-03-2019

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จัดงานแสดงเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019 เป็นครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ

บทความโดย
 • งาน 3DEXPERIENCEForum จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
 • ร่วมรับฟังงานสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทรานฟอร์มธุรกิจ สู่ดิจิทัล
 • ชมไฮไลท์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมตัวอย่างความสำเร็จผู้ประกอบการในโซน 3DEXPERIENCE PLAYGROUND

3DEXPERIENCE Forum 2019

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี 3 มิติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ประกาศจัดงาน 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานแสดง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 มิติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิดหลักเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบไทยและสร้างบุคลากรที่ใช่ สู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 (Industry Renaissance to Accelerate Thailand 4.0) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก (ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก)

งาน 3DEXPERIENCE Forum ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Industry Renaissance to Accelerate Thailand 4.0: Reinvent Industries, Transform Businesses and Build a Future – Ready Workforce แบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

ส่วนแรก

งานสัมมนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจชั้นนำของไทยและระดับโลกที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งแนวทางเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรในแต่ละอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 4 เวที ได้แก่ เวทีหลัก (Main Pleanary) และ 3 เวทีย่อย ประกอบด้วย เวทีสัมมนาเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต (Reinventing Manufacturing) เวทีเพื่อสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต (Building Future Cities) และเวทีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Transforming Businesses) ชมกำหนดการส่วนงานสัมมนาทั้งหมด คลิก

 ส่วนที่สอง

โซนงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 มิติ ด้านการบริหารจัดการและวางโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมกาสาธิตการใช้งานและร่วมรับฟัง พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่านักสร้างสรรค์นวัตกรรมชาวไทยใน 3DEXPERIENCE PLAYGROUND ดังนี้

โซนนิทรรศการ: 3DEXPERIENCity

จัดแสดงโซลูชั่นสำหรับภาคอุตสาหกรรม 3DEXPERIENCity โชว์ความสามารถของแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ที่นำข้อมูลผังเมือง มาวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างแบบจำลองรายละเอียด และแนวทาง การจัดวางระบบ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเมือง โดย 3DEXPERIENCity ใช้ข้อมูลแบบ Semantic 3D Model มาวิเคราะห์ตามแนวคิด What If อะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าทำแบบนี้ เพื่อทดสอบโครงการใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพของโซลูชั่นเพื่อยกระดับชีวิตคนเมืองและวางโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการขนส่ง บริหารจัดการเขตปริมณฑล และการสร้างความสมดุลและบริหารจัดการทรัพยากร

โซนนิทรรศการ: น้ำมันและก๊าซ

นิทรรศการภายในโซนน้ำมันและก๊าซ จะจัดแสดงโซลูชั่น 3 มิติ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทน้ำมัน และก๊าซ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคประจำอยู่ในแต่ละห้องเพื่อสาธิตโซลูชั่น ประกอบด้วยห้องแสดงย่อย 5 ห้อง ได้แก่

 1. ห้องแสดงงานวิศวกรรมสำหรับโรงงานน้ำมันและก๊าซ (Engineering Excellence)
 2. ห้องแสดงระบบวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยแพลตฟอร์ม QUINTIQ (QUINTIQ Integrated Planning System)
 3. ห้องแสดงระบบตรวจสอบอุปกรณ์และโครงสร้างอาคาร (Facility Inspection Experience)
 4. ห้องแสดงระบบจัดการบ่อน้ำมันแบบครบวงจร (Unified Oilfield Management)
 5. ห้องโมเดลโรงงานเสมือนจริง (Virtual Plant Model Experience)

โซนนิทรรศการ: คมนาคมขนส่งและการเดินทาง

ด้านโซนคมนาคมขนส่งและการเดินทางจะจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เหนือชั้นและแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดง อาทิ เทคโนโลยีการ ผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) เทคโนโลยีที่รองรับข้อมูล ดิจิทัลทั้งเก่าและใหม่ (Digital Continuity) และวิศวกรรมระบบในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยไฮไลท์ ที่น่าสนใจได้แก่ แบบจำลอง 3 มิติ ของงานออกแบบ รถยนต์ไฟฟ้า และประสิทธิภาพเครื่องยนต์

 โซนนิทรรศการ: เอสเอ็มอี

โซนจัดแสดงความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอีที่ใช้ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบงาน CAD (Computer-Aided Design) โดย SOLIDWORDS ผู้เยี่ยมชมภายในโซนนี้จะได้สัมผัสและเรียนรู้ ความสามารถของซอร์ฟแวร์ SOLIDWORKS ดังนี้

 • 2D and 3D CAD
 • CAM (Computer-Aided Manufacturing)
 • Digital Simulation Solutions
 • Electrical Design
 • Visualization
 • Product Configuration
 • Communication and Collaboration Tools

 

และพูดคุยกับตัวอย่างความสำเร็จของ 3 ผู้ประกอบการที่นำซอฟแวร์ SOLIDWORKS มาใช้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

J-FOX Aviation
ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องบินสองที่นั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

J-FOX Aviation ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องบินสองที่นั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Leon Group Co., Ltd. ผู้ผลิต-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบด้วยวัสดุพิเศษ Kevla

Leon Group Co., Ltd. ผู้ผลิต-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบด้วยวัสดุพิเศษ Kevla

 

LR Paris

ผู้ผลิตของขวัญให้กับองค์กร สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล

LR Paris ผู้ผลิตของขวัญให้กับองค์กร สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล