28-01-2019

44 ปี ไทย-จีน ททท. จัดเทศกาลตรุษจีน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต กับแนวคิด “ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่”

บทความโดย

วันนี้ (24 มกราคม 2562) นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Mrs. Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ประจำปี 2562 ฉลอง 44 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน หลังเพิ่มวันพักในช่วงเทศกาล ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ททท.

 

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การจัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ซึ่งความร่วมมืออันดีดังกล่าว เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2548  โดยในปี 2562 กำหนดจัดงานฯ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า และสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาล  ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่หลากหลายเข้ากับยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนำการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและมีโอกาสทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลักและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง รวมถึงเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่อีกด้วย

Mrs. Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2562   นี้ เป็นปีที่สาธารณประชาชนจีนและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครบรอบปีที่ 44  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมา สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ การแสดงกายกรรม มณฑลซานซีการ แสดงระบำ จากมณฑลยูนนาน การแสดงระบำ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน, การแสดงระบำ อุปรากรจีน (งิ้ว) การแสดงกายกรรมและกังฟู มณฑลซานตง, การแสดงระบำ มณฑลเฮยหลงเจียง, การแสดงระบำ เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน และการแสดงหุ่นกระบอก มณฑลฝูเจี้ยน โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช  ททท. จะนำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน แสดงหน้าพระพักตร์และนำผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่างถวายพระพรและถวายของที่ระลึก ทั้งนี้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ จะมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน คือพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสตรุษจีนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ เพื่ออวยพรแก่ชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนทั้งจากไทยและจีน

สำหรับเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่ ททท. เป็นผู้ดำเนินการใน 3 พื้นที่เมืองหลัก คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต โดยแบ่งการจัดงาน ดังนี้  สยามสแควร์ วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562  และ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร, ศูนย์การค้าเมญ่า วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ  การตกแต่งบรรยากาศแบบจีน การแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากประเทศไทยการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมงคล การสาธิต ศิลปะแบบจีนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ   การเขียนคำมงคล กิจกรรมจากศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียง และการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑล  นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานตรุษจีนในพื้นที่ชุมชาชาวจีนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ ซึ่งมีการจัดงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ชุมชนชาวจีนเยาวราช กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดตรัง, จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่), จังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ยังได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารระหว่างไทย-จีน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อต่อยอดจากเทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นในประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร ได้เกิดการรับรู้และส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี โดยได้เชิญเชฟชื่อดังจากสมาพันธ์อาหารจีนโลก (World Federation of Chinese Catering Industry) ร่วมทำอาหารกับ เชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง หัวหน้าเชฟประจำห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำอาหารมากกว่า 20 ปี ทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกด้วย

ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมด 1.03 ล้านคน (+8%) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 24,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่ผ่านมา สำหรับตลาดจีน มีปัจจัยเสริมในการขยายเวลายกเว้นค่าธรรม VoA คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 330,000 คน (+4%) สร้างรายได้ประมาณ 10,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมา การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย จะเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างดี ซึ่งกล่าวชื่นชมว่าการจัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีน