23-07-2021

ACRE เตรียมสร้าง HOMA Phuket Town ที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต หลัง UOB Thailand อนุมัติสินเชื่อสีเขียว 675 ล้าน

บทความโดย

ยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand) อนุมัติสินเชื่อ 675 ล้านบาท ให้ เอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท (Asia Capital Real Estate: ACRE) เพื่อการพัฒนาโครงการ “โฮม่า ภูเก็ต ทาวน์” (HOMA Phuket Town) อพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยให้เช่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต เงินกู้ดังกล่าวได้รับการอนุมัติภายใต้กรอบแนวคิด UOB Real Estate Sustainable Finance Framework ซึ่งเป็นกรอบการให้กู้ยืมครั้งแรกของธนาคารในสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย

“โฮม่า ภูเก็ต ทาวน์” เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบให้เช่าขนาด 505 ยูนิต เพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ แผงโซลาร์เซลล์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ใช้หลอดไฟแบบ LED มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศขั้นสูง และเครื่องปรับอากาศที่มีได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ มาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ หรือ Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE Advanced) ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ International Finance Corporation (IFC) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป

นอกจากนั้น หลังก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคมปี 2564 นี้ “โฮม่า ภูเก็ต ทาวน์” ยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 325 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ต่อปี หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้ใหม่เกือบ 5,360 ต้นในระยะเวลา 10 ปี หรือลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลง 71 คันต่อปี โดย “โฮม่า ภูเก็ต ทาวน์” จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแบบเช่าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
นายแอนดี้ เฉี่ย กรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่าย Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การที่ยูโอบีให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ACRE สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปกับลูกค้า ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเองก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน”

กรอบแนวคิด UOB Real Estate Sustainable Finance Framework ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือจัดการทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงแรม อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร และพื้นที่ค้าปลีก โดยกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทในการสมัครสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ธนาคารยูโอบีจะบันทึกและตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกู้ของผู้กู้ รวมถึงติดตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ตกลงร่วมกับบริษัท
นายเบลค โอลาฟสัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท และโฮม่า กล่าวว่า “การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทางบริษัทเริ่มเปิดตัวในตลาดไทย โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวได้รับการพิสูจน์แล้วในต่างประเทศทั่วโลกว่านอกจากจะมีความยืดหยุ่นสูงแล้ว ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤต COVID-19 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น สำนักงานหรือพื้นที่ค้าปลีก เราเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักลงทุนยังคงต้องการมุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน”

การพัฒนาที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด ACRE ได้ตกลงดำเนินโครงการโดยร่วมมือกับบริษัท AECOM หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโฮม่า ภูเก็ต ทาวน์ ตั้งแต่ที่บริษัท ACRE ตัดสินใจดำเนินการตามการรับรอง LEED และ IFC EDGE Advanced โครงการนี้รวมกลยุทธ์การพัฒนาที่มีผลกระทบต่ำหลายประการไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เปิดโล่งและงานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์แนว Permeable Hardscaping ซึ่งช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน พร้อมสร้างภูมิอากาศขนาดย่อมที่มีความเย็นลงทั้งในและรอบ ๆ พื้นที่โครงการ โดยโครงการยังยึดแนวคิดลดการใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่ออนุรักษ์น้ำดีภายในโครงการ พร้อมตั้งเป้าลดการใช้น้ำดีลง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ใช้น้ำที่มีอัตราการไหลต่ำและการปลูกพืชพื้นเมืองหรือพืชที่ปรับตัวได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ การกักเก็บน้ำฝนและระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการช่วยลดปริมาณความต้องการน้ำดีอย่างมาก
นายมานิช แชนการี รองประธานและหัวหน้าฝ่ายเทคนิค บริษัท AECOM Asia กล่าวว่า “โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโฮม่าและยูโอบีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน ในแง่การอนุรักษ์พลังงาน โครงการนี้ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 14 จากมาตรฐานที่สมาคมวิศวกรทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศแห่งอเมริกา (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – ASHRAE) กำหนด โดยนำกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เช่น แสงอาทิตย์ในปริมาณที่เพียงพอและอากาศบริสุทธิ์ที่ควบคุมการถ่ายเท ด้วยอุปกรณ์เชิงกลในพื้นที่ที่มักมีการใช้งานทุกพื้นที่ ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในภูมิภาค”

ปัจจุบัน “โฮม่า” ได้เปิดตัว 2 โครงการในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โฮม่า ภูเก็ต ทาวน์ และ โฮม่า เชิงทะเล และอีกหนึ่งโครงการในจังหวัดชลบุรี คือ โฮม่า ศรีราชา ในอีก 5 ปีข้างหน้า ACRE วางแผนลงทุนกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาโครงการแบรนด์โฮม่าอีก 6โครงการทั่วประเทศไทย โดยร่วมมือกับบริษัท นูน แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวในประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทได้วางแผนเปิดตัวแบรนด์โฮม่าไปยังตลาดอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก