29-03-2021

AWS นำเสนอโปรแกรมลดต้นทุนการใช้ Cloud serviceและความช่วยเหลือให้กับสตาร์ตอัพ

บทความโดย

ตั้งแต่ปี 2556 โปรแกรม AWS Activities ได้เริ่มให้บริการแก่สตาร์ตอัพเพื่อเริ่มทำธุรกิจ ทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อใช้บริการคลาวด์ของ AWS ซึ่งได้ให้เครดิตไปแล้วมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในการนี้ผู้บริหารของ AWS นั่นคือ นายดิกบิจอย ชุกลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสตาร์ตอัพของ AWS ที่ผ่านประสบการณ์ช่วยสตาร์ตอัพในการเข้าสู่ตลาดตั้งแต่สร้างไอเดีบจนนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้มาให้ข้อมุลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สตาร์ตอัพที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ AWS เพื่อลดต้นทุนของระบบและองค์กรและการสร้างประสิทธิภาพให้สูงที่สุด

การบริหารต้นทุน Cloud ให้เกิดประสิทธิภาพผ่าน AWS

ดิกบิจอย ชุกลา ได้กล่าวถึงการบริหารต้นทุนของสตาร์ตอัพมี 3 ส่วนที่สำคัญได้แก่ พนักงาน ระบบซอฟต์แวร์ และ งบการตลาด ที่เป็นรายการใหญ่ที่สุดของสตาร์ตอัพทุกแห่ง

ซึ่งต้องบริหารเม็ดเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด AWS มีบริการให้แก่ผู้ที่มีแค่ไอเดียแต่ยังไม่ได้เริ่มธุรกิจให้มาทดลองใช้ จนถึงเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนธุรกิจมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริการของ AWS จะเข้ามาช่วยในการบริหารต้นทุนให้เกิดการประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของ Cloud ที่มาใช้กับ AWS

ความคุ้มค่า (Cost Efficient) ด้วยสตาร์ตอัพตอนเริ่มกิจการจำเป็นต้องซื้อ Hardware เป็นจำนวนมากตลอดจนซอฟต์แวร์แบบต่างๆ รวมทั้งการวางระบบ Infrastructure ของระบบที่ทำให้กลายเป็นต้นทุนจมของธุรกิจที่เมื่อจะขยายหรือลดขนาดทำได้ยาก แต่ด้วยหลักการของสตาร์ตอัพที่เน้นเรื่องล้มแล้วต้องลุกให้เร็ว จึงจำเป็นต้องมีต้นทุนบางส่วนต้องต่ำสามารถปรับขนาดของระบบได้รวดเร็วถ้าระบบไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็สามารถลดขนาดลงได้ แต่ถ้าธุรกิจเกิดการเติบโตที่รวดเร็วก็สามารถขยายขนาดได้ทันที

การยึดถือลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ธุรกิจจำเป็นต้องออกบริการที่ตอบสนอง ซึ่งทาง AWS มี Startup Team ในการเข้าไปให้คำปรึกษาซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ อดีต CXO รวมทั้ง VC เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษา นอกจากนี้ Startup Team ยังประกอบด้วย 2 ทีมที่สำคัญนั่นคือ

  1. The Startup Business Development team  ที่ทำงานร่วมกับ VC, Incubator/ Accelerator
  2. The Startup Solution Architect team เข้ามาช่วยดูแลด้านเทคนิคของสตาร์ตอัพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้เหมาะสม

AWS Cost Explorer

ทาง AWS จะมี Dashboard สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน พร้อมกับแสดง Key Item ในส่วนที่ใช้ไป ดูรายการต่างที่ใช้งานพร้อมแจ้งต้นทุนให้ทราบ รวมถึงมีความสามารถในการคำนวณคาดการณ์การใช้งานค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนให้อีกด้วย

มีรายงานวิเคราะห์แนวโน้มการใช้บริการที่อาจจะผิดปรกติจากข้อมูลการใข้งานในอดีต นอกจากนี้การทำรายงานยังสามารถ Customized ได้อีกด้วย

AWS Budget

ทาง AWS เน้นประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย บริหารจัดการงบประมาณให้มี cost Explorer Integration เพื่อตอบโจทย์งานที่เหมาะสมทำให้สามารถเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้กับงานที่ใช้จริง สามารถเซ็ตเป็นรายโครงการโดยมีเพดานใช้งบประมาณแยกตามแต่ละโครงการพร้อมกับมีระบบแจ้งเตือนการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการเมื่อยอดการใช้งานใกล้ถึงยอดที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถตั้งงบประมาณการใช้ระบบเป็นช่วงเวลาแตกต่างกันได้  พร้อมกับแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องทราบได้ครบทั้งวง

AWS Trusted Advisor

AWS ทำงานร่วมกับสตาร์ตอัพทั่วโลก โดยให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้ Best Practice โดยดูโครงสร้างกับ Best Practice โดยมี 5 หมวดด้วยกันได้แก่

  • Cost optimization
  • Performance
  • Security
  • Fault Tolerance
  • Service Limit

AWS มีบริการในส่วนดูแลด้านInfrastructure ที่มีความปลอดภัยมี ยืดหยุ่นสูง เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าที่มีต้นทุนที่ต่ำแต่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปริมาณงานที่เหมาะสม

ด้วยความสามารถของบริการที่สามารถปรับขนาดการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถเลือกใช้ปริมาณทรัพยากรที่ต้องใข้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ต้องใช้บริการขนาดใหญ่

ซึ่งAWS ได้ออกบริการ Reserved Instances (RIs) ซึ่งเป็นบริการแบบเหมาจ่ายเช่น ทำสัญญาระยะยาว 1-3 ปีได้ลดราคารเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมี Saving Plan ที่มีส่วนลดใน Amazon Ec2  ที่เป็น Virtual Server ที่ใช้ระบบประมวลผลผ่าน cloud computing และบริการ Spot Instances ที่ให้บริการโดยลูกค้าสามารถจองการใช้งานเป็นช่วงๆ

AWS มีการให้บริการมากกว่า 200 บริการผ่านระบบ Cloud ของ AWS ด้วยการให้บริการลูกค้านับล้านรายทุกปรเภททุกธุรกิจและอุตสาหกรรมทำให้ AWS สามารถลดราคาค่าบริการลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เปิดให้ใช้บริการ เรามีทีมงานในการเข้าไปให้คำปรึกษาและรับข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงการบริการลูกค้าทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดต้นทุนให้ตรงไหนได้บ้าง

ด้วยบริการที่กว้างและลึกของAWS และมีทีมงานเพื่อให้บริการในทุก Journey ของลูกค้าโดยเราเอาใจลูกค้ามาในใจเราเพื่อช่วยลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด