09-02-2021

Axios International เปิดทางให้ผู้รักษาโรคมะเร็งเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้มากขึ้น

บทความโดย

มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ประชากรไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 โดยมีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 124,866 คนในปี 2563 การต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นเรื่องยาก ผู้ป่วยต้องเผชิญอุปสรรคจากผลกระทบด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพวิเคราะห์ปัจจัยหลายอย่างเพื่อวางแผนรับมือกับอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น Axios International ซึ่งเป็นบริษัทผู้บุกเบิกในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ได้ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยและการจัดอันดับความสำคัญของบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ จึงได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการช่วยให้สามารถเข้าถึงยานวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ที่การสัมนาครั้งแรกกับกลุ่มสื่อสารมวลชนประเทศไทย ภายใต้หัวข้อเรื่อง การต่อสู้กับโรคมะเร็งของประเทศไทย : การกำหนดขอบเขตของการเข้าถึงการรักษาใหม่

Roshel Jayasundera ผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาระดับโลกของ Axios International ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างยั่งยืน “โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยได้แบ่งเบาภาระทางการเงินของประชาชนโดยทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการด้านสุขภาพที่จำเป็นในระดับพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาเฉพาะทางที่มีราคาแพงเพื่อรักษาอาการของพวกเขา อุปสรรคในการจ่ายและการเข้าถึงการรักษาก็สูงขึ้นและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการรักษาอาการของผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างลำดับความสำคัญทางการเงินอื่นๆ การลดอุปสรรคเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน แต่นี่คือจุดที่แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถพัฒนาความยั่งยืนของการรักษาในระยะยาวและผลลัพธ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ได้”

ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะแพร่หลายอยู่ทั่วโลก แต่ 70% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงทั้งการวินิจฉัยและการรักษาโรคอย่างทันท่วงที สอดคล้องกับหัวข้อวันมะเร็งโลกในปีนี้ที่ว่า “I Can and I Will” (ฉันทำได้และฉันจะทำ) กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องคงความมุ่งมั่นในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งก่อนวัยอันควรผ่านการดำเนินการร่วมกัน

ตั้งแต่ปี 2551 Axios International ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาสัหรับผู้ป่วยสำหรับโรคเรื้อรัง อย่างโรคมะเร็ง ด้วยการเป็นหัวหอกในการออกแบบกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการใช้ยาโดยไม่ใช้การลดราคายา Axios International จึงได้คิดค้นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย (PAPs) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงวิธีการรักษาที่ยั่งยืนและปรับแต่งโปรแกรมได้ตามความจำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาในระยะยาว

ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีและความรู้ทางในแวดวงตลาดสุขภาพ Axios International ตระหนักและเอาชนะอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติทางการเงินของผู้ป่วย (PFET) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินของผู้ป่วยที่กำหนด โดยปัจจัยหลักสามประการซึ่งรวมไปถึง ความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน และมาตรฐานการครองชีพ (SoL) ในทางกลับกันก็ออกแบบกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเลือกจ่ายเงินเฉพาะในสิ่งที่พวกเขาสามารถจ่ายได้ และปฏิบัติตามการรักษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สูงสุด

โดยรวมแล้ว Axios International มีผู้ป่วยมากกว่า 8,000 รายในประเทศไทยจาก 40 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย ในด้านการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับการรักษาทางการแพทย์ด้วยวิธีที่ผู้ป่วยยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัท Axios International ยังคงความสามารถในการเข้าถึงการรักษาที่ยั่งยืนในตลาดที่สม่ำเสมอ จึงวางแผนที่จะขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในอีกห้าปีข้างหน้า