28-11-2019

กสิกรไทย ให้บริการแคช พูลลิ่ง แก่ เอไอเอส

บทความโดย
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ นายธีร์  สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการจัดการด้านการเงินแบบครบวงจร Cash Pooling โดยธนาคารจะเข้าไปดูแลบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของ เอไอเอส ที่ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมพื้นฐาน ตลอดจนการสั่งจ่ายเช็คและนำฝากเข้าบัญชีของบริษัท เพื่อรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบของเอไอเอส ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้