27-06-2023

เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง จัดคอร์ส KPBA The Legend รุ่น 1

บทความโดย

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง) ในฐานะผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกมิติความต้องการ ล่าสุด ได้จัดคอร์ส KBank Private Banking Academy (KPBA) The Legend รุ่นที่ ที่ต่อยอดแนวคิดจาก KBank Private Banking Academy หรือ KPBA เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งการเงิน การลงทุน เทคโนโลยี สุขภาพ และความสัมพันธ์ พร้อมเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างรุ่น รวมไปถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการเข้าร่วมกิจกรรมล้นหลาม

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เมื่อโลกเปลี่ยน การลงทุนเปลี่ยน ทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าใจและไม่หยุดยั้งในเรื่องการเรียนรู้ KBank Private Banking ในฐานะผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกมิติของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษา สร้างการเติบโต และส่งต่อความมั่งคั่งของลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง และมีความปรารถอันแรงกล้าที่ต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้มีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ และอนาคตที่สมบูรณ์แบบ (Perfect WealthPerfect Future.) จึงเป็นที่มาของโครงการ KBank Private Banking Academy (KPBAโดยก่อนนี้ได้มีการจัดหลักสูตร KPBA Next Generation ขึ้นครั้งแรกในปี 2558 เป็นหลักสูตรสำหรับคนรุ่นต่อไปของครอบครัวที่จะต้องรับช่วงต่อทรัพย์สินและธุรกิจ จัดมาแล้วถึง รุ่น และมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 400 คน  

ล่าสุด โครงการ KBank Private Banking Academy (KPBA) ตอกย้ำแนวคิด ‘การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง’ เปิดหลักสูตร KPBA The Legend รุ่นที่ สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ เรียกว่าเป็น ‘การเรียนรู้หลักล้าน’ โดยให้ความสำคัญใน เรื่อง ได้แก่

1. Alternative Investment การลงทุนนอกตลาดทุนและทรัพย์สินทางเลือก

2. Digitalization เทคโนโลยีที่มากับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบเชิงบวกในการต่อยอดทางธุรกิจ

3. Quality Aging การมีสุขภาพที่ดี ด้วยบูรณาการแบบองค์รวมที่ยั่งยืน

4. Invest in Yourself ความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนในครอบครัวรวมถึงมิตรภาพและเพื่อนฝูงรอบตัว

หลักสูตร KPBA The Legend รุ่นที่ 1 มีลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการเข้าร่วมประมาณ 30 ท่าน ซึ่งประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน พลังงาน บริการและเทคโนโลยี นอกจากนี้ หลักสูตร KPBA The Legend ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอีกมากมายในหลากหลายแวดวง ไม่ว่าจะเป็น การเงินการลงทุน เทคโนโลยี สุขภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ อาทิ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) คุณธนพงษ์ ณ ระนอง Managing Director, Beacon Venture Capital คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X  รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ นักการละคร นักเขียน ผู้จุดประกายความคิดแรงบันดาลใจ และการค้นหาตัวตน Mr.Eric Cheung (อิริค ชวงInvestment Committee Member, Asian Private Equity Lead, Banque Lombard Odier & Cie SA และ Regina Liu (เรจินา ลิวManaging Director, Head of Investment Specialist, J.P.Morgan Asset Management เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้งเชื่อมั่นว่า KPBA The Legend จะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรุ่น รวมไปถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร สำหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ KBank Private Banking ได้ที่ https://kbank.co/3ETkS5v