21-12-2018

เคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิก ประกาศผลประกอบการและกลยุทธ์ใหม่ระดับภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นและเติบโตด้วยแผน ลงทุนในคนและเทคโนโลยี

บทความโดย
  • คณะกรรมการของ เคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิกมุ่งมั่นลงทุนด้วยงบประมาณกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาและส่งมอบบริการแห่งนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค
  • เอเชียแปซิฟิกจะเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมสำหรับ เคพีเอ็มจี ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัล (digital ignition centres) การให้บริการแพลตฟอร์ม (platform solutions) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) และบริการคลาวด์ (cloud services)
  • เคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิกจะสรรหาผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า 25,000 คนเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินงานและประสบความสำเร็จท่ามกลางบริบทที่ทวีความซับซ้อนทั้งในด้านการหยุดชะงักและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและกฎข้อบังคับ

Hongkong

ฮ่องกง – เคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิก มีความยินดีที่จะประกาศผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณ 2561 และแผนการลงทุนที่สำคัญระดับภูมิภาคในทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ตลอดจนการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค

คุณฮอนสัน โต ประธานกรรมการเคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิกและประธานกรรมการร่วมเคพีเอ็มจีประเทศจีน กล่าวว่า “เราได้ประกาศผลประกอบการในปีงบประมาณ 2561 ของเคพีเอ็มจีทั่วโลกและโดยเฉพาะของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด และทำรายได้กว่าสี่พันเก้าร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสำคัญของการเป็นบริษัทสหวิชาชีพ เรายังได้เห็นถึงการเติบโตมากกว่าสองหลัก ของบริการที่ปรึกษาธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จนี้ เราจึงแถลงกลยุทธ์ใหม่ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นและการเติบโตด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการขยายขนาดธุรกิจเป็นสองเท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนอีกกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาบริการแบบองค์รวมและแบบที่มีการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางกลยุทธ์ธุรกิจผ่านศูนย์กลางด้านนวัตกรรม (innovation hubs) ศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัล (ignition centres) และศูนย์กลางความเป็นเลิศทาง (centres of excellence) ด้านอื่นๆ ในทั่วทั้งภูมิภาค”

ในฐานะภูมิภาคที่มีการเติบโตมากที่สุด เคพีเอ็มจีเอเชียแปซิฟิกยังมีเป้าหมายในการขยายฐานธุรกิจทั่วทั้ง 20 ประเทศและเขตปกครองพิเศษที่มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน อันประกอบไปด้วยแผนการสร้างงานกว่า 25,000 ตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะหลากหลายในอีก 4 ปีข้างหน้า

สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของบริษัทด้านแรงงานแห่งอนาคตซึ่งมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถเพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) และการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านไซเบอร์ คลาวด์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฏข้อบังคับ นักออกแบบการบริการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

คุณฮอนสัน โต กล่าวว่า “นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรา และผมมีความเชื่อมั่นต่ออนาคต เราวางแผนที่จะสร้างงานและลงทุนมากขึ้นในนวัตกรรมและพัฒนาการบริการในระดับที่สูงกว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา อัตราและช่วงเวลาของการลงทุนนี้มีความสำคัญอย่างมากในการตอบสนองต่อความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนที่ลูกค้าของเรากำลังเผชิญ โดยลูกค้าของเราจำนวนมากอยู่ในระหว่างการขยายขีดความสามารถทางธุรกิจไปสู่ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เปรียบเสมือนแบรนด์ในระดับภูมิภาค”

“เคพีเอ็มจีในระดับโลกมีความต้องการให้ภูมิภาคนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรม พันธมิตรของเราและหุ้นส่วนเทคโนโลยีหลัก ตลอดจนถึงการลงทุนของเราในการบริการดิจิทัล (digital solutions) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้โอกาสของการบริการบนคลาวด์เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจนานาชาติไปสู่ภูมิภาค เรากำลังพัฒนาบริการด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) และบล็อกเชน (Blockchain) การปฏิบัติทางภาษีดิจิทัล (digital tax compliance solutions) ตลอดจนถึงการลงทุนที่สำคัญในระบบปฏิบัติการสอบบัญชี บริการ Clara เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพบริการด้านการสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น ศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัล (digital ignition centres) ของเราเปิดทำการล่าสุดในสิงคโปร์และญี่ปุ่น รวมถึงศูนย์ที่เปิดให้บริการมาแล้วในออสเตรเลียและจีนนั้น ได้เสนอโอกาสให้ลูกค้าได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนของเราที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคได้”

“เราจะยังคงลงทุนในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มความไว้วางใจจากสาธารณะเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจในภูมิภาคนี้สามารถดำเนินการได้ด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่น” คุณโต เสริม

เคพีเอ็มจี ได้จัดทำ Global Inclusion & Diversity Report เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เป็นประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยใจความสำคัญหลักสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยจำนวนผู้บริหารหญิงที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 ตลอดจนการมีพนักงานเพศหญิงเป็นร้อยละ 54 ของการจ้างงานใหม่และร้อยละ 52 ของพนักงานทั้งหมด

“กลยุทธ์ใหม่สำหรับเอเชียแปซิฟิกของบริษัทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจในระดับโลกและมุ่งเน้นความร่วมมือและการบูรณาการที่มากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคผ่านโครงสร้างองค์กรและข้อตกลงความร่วมมือใหม่ การเติบโตและการลงทุนนี้ไม่เป็นเพียงแค่ข่าวดีสำหรับเคพีเอ็มจีและบุคลากรที่เราจะว่าจ้างเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ภูมิภาคของเราบรรลุศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับโลกด้วย” คุณโตกล่าวสรุป