12-08-2019

KPMG แต่งตั้ง เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศเป็นซีอีโอคนใหม่

บทความโดย
คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีวาระ 5 ปี ต่อจากคุณวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน

ปัจจุบันคุณเจริญดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสอบบัญชี คุณเจริญเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญรอบด้าน เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจโดยเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของเคพีเอ็มจีมายาวนาน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบลูกค้ารายสำคัญหลายราย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการสร้างและเป็นผู้นำคณะบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย

“คุณวินิจ เป็นผู้นำที่มีความสามารถในการพลิกโฉมองค์กร และผมจะสานต่อความเข้มแข็งขององค์กรที่ท่านได้สร้างไว้ ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เคพีเอ็มจีเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก เราพร้อมลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านบุคลากร การให้บริการ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเคพีเอ็มจีมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การยึดมั่นในคุณภาพ ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณจะเป็นรากฐานในการให้บริการของเคพีเอ็มจี” คุณเจริญกล่าว

หลังจากการทำงานในเคพีเอ็มจีที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน คุณวินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2562 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวินิจได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ขยายขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าและกระชับความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ได้อย่างแน่นแฟ้น

“คุณเจริญเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนให้แก่พนักงาน ลูกค้า และสังคมของเรา” คุณวินิจกล่าว

ปัจจุบันคุณวินิจและคุณเจริญทำงานร่วมกันเพื่อให้การส่งมอบตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น