18-07-2018

เพาเวอร์ไลน์ฯ ฉลองครบรอบ 30 ปี ก้าวสู่ปีที่ 31 มุ่งสู่อนาคตพัฒนาองค์กรควบคู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนกๆ

บทความโดย
ใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ 2. อำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 3. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 4. ศ.ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5. เสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 6. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ 7. สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ

ศ.ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย (กลาง) และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ที่ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 30 ปี กับ นายเสวก ศรีสุชาต นายอำนวย กาญจโนภาศ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานวิศวกรรมที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้านสู่ลูกค้า รวมทั้งขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ให้สมกับ Power Line Power The Future “พลังแห่งศรัทธา ก้าวหน้าสู่อนาคต”
# # #