21-01-2020

รสา เว็นเจอร์ส แต่งตั้ง ซีบีอาร์อี เป็นตัวแทนปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน “รสา ทู”

บทความโดย
บุคคลจากซ้ายไปขวา 1. นางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 2. นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 3. นายรพิ พินิจชอบ ประธาน บริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด 4. นายจตุรงค์ สัจจะนรพันธ์ รองประธาน บริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด


บริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด ประกาศแต่งตั้ง ซีบีอาร์อี เป็นตัวแทนในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานแต่เพียงผู้เดียว (
Sole Office Leasing Agent) ให้กับโครงการ “รสา ทู” ซึ่งเป็นสำนักงานเกรดเอบนถนนอโศก-เพชรบุรี ได้รับการออกแบบโดย Gensler (Thailand) Ltd. สามารถเดินทางได้สะดวกจากรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรี Airport Rail Link มักกะสัน และทางด่วนศรีรัช  มีพื้นที่สำนักงานให้เช่า 45,000 ตารางเมตร และมุ่งสู่การออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวระดับโกลด์ (LEED Gold) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมให้เข้าตกแต่งในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 โดย นายรพิ พินิจชอบ ประธานบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด และ นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา