06-06-2019

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศอย่างยั่งยืน

บทความโดย

  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  สานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโรดแมพผู้นำ GREEN RETAIL ในทศวรรษที่ 2  มุ่งเจาะกลุ่มดิจิตัลไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่งสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิถุนายน 2562  นี้เป็นต้นไป

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป

            วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ BEAT AIR POLLUTION” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงสำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ที่เพิ่งจะผ่านพ้นปัญหามลภาวะทางอากาศ ขานรับแนวคิดดังกล่าวฯ พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วย 15 มาตรการลด และ 2 มาตรการเพิ่ม ด้วยการปฏิบัติตนง่ายๆ ในชีวิตประจำวันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้การขนส่งมวลชนมากขึ้น, ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองในอากาศอย่างยั่งยืนในอนาคต

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และภาคีสมาชิกของกรุงเทพมหานคร สนับสนุน และร่วมรณรงค์ในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY 2019

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายร่วมกับกรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สานต่อความร่วมมือไปยัง กรมป่าไม้, สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน และพันธมิตรธุรกิจ จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนัก ให้เกิดรับรู้ในวงกว้าง และร่วมกันแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศอันมีผลกระทบต่อประชาชน อาทิ เวทีเสวนา ในหัวข้อ “ชีวิตสดใส ห่างไกลมลพิษ” จาก ธันณี ศรีสกุลไชยรัก ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ, นักวิชาการ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินเล่าเรื่องปัญหามลพิษผ่านงานศิลปะ และคู่รักดาราสายกรีน ท็อป – พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, นุ่น – ศิรพันธ์ วัฒนจินดา จากองค์กรเพื่อสังคม คิดคิด (KID KID) เจ้าของ ECOLIFE แอปพลิเคชั่นเกมที่ทำให้การลดใช้พลาสติกเป็นเรื่องสนุก, นิทรรศการ THE MALL THINK GREEN, นิทรรศการสาเหตุของการเกิดมลพิษในอากาศ ฯลฯ, จุดจำหน่ายสินค้า NATURE MARKET ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากแผนกลิฟวิ่ง เช่น หลอดสแตนเลส, แก้วน้ำ, ถุงผ้า, กล่องใส่อาหาร ฯลฯ

การงดให้บริการถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต

ร้านค้าต่างๆ ภายในห้างฯ ที่เข้าร่วมรณรงค์ให้ลูกค้านำภาชนะมาใช้ในร้านค้า รวมถึงการงดให้บริการถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน นอกเหนือจากทุกวันที่ 1, 4 และ 16 ของทุกเดือน เพื่อสร้างค่านิยมลดการใช้และสร้างขยะพลาสติก ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก เล็ก – GREASY CAFÉ ศิลปิน เจ้าของร้าน ORGANIC SUPPLY ร้านที่รวบรวมสินค้าสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

พร้อมเปิดตัวความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ระหว่างแอปพลิเคชั่น ECOLIFE และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการเปิดใช้บริการ ECOLIFE แอปพลิเคชั่นลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก, หลอด, แก้วน้ำ, ช้อน-ส้อม เป็นต้น เมื่อใช้บริการตามร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมกิจกรรม และปฏิเสธการใช้พลาสติก รับสิทธิ์สแกน QR CODE สะสมตัวการ์ตูน และคะแนน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่อไป สามารถช่วยกันดูแลโลก และสนุกไปพร้อมๆ กัน ได้ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน (วันสิ่งแวดล้อมโลก) จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (วันสิ่งแวดล้อมไทย)

ซึ่งถือว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นธุรกิจรีเทลแห่งแรกที่ร่วมกับ ECOLIFE อย่างเป็นจริงจังและเป็นรูปธรรม หลังจากที่ทดลองใช้งานในมหาวิทยาลัยกว่า 30แห่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ECOLIFE ได้ฟรี ผ่านระบบ Google Play และ App Store

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เดอะมอลล์ ขยายผลการสื่อสารและการรณรงค์ในการร่วมกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนิวเจน สอดคล้องกับนโยบายของ ECOLIFE และเชื่อว่า ECOLIFE จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ให้การลดใช้พลาสติกเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงในอนาคต  การปลูกฝัง สร้างค่านิยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องให้เราทุกคนควรให้ความสำคัญ”

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับกรมป่าไม้ ชวนชาวกรุงเทพ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างอากาศที่ดี ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน แจกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 4,000 ต้น ได้แก่ ต้นทองอุไร, ทรงบาดาล, อินทนิลน้ำ และแคแสด โดยสามารถรับกล้าไม้ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 ที่

  1. เดอะมอลล์ ท่าพระ บริเวณเคาน์เตอร์ M CARD ชั้น 1
  2. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน บริเวณหน้าห้างฯ ฝั่งแมคโดนัลด์
  3. เดอะมอลล์ บางแค บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
  4. เดอะมอลล์ บางกะปิ ลาน EVENT HALL (เฉพาะวันที่ 5 มิ.ย. 62) และบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
  5.  ดิ เอ็มโพเรียม บริเวณ BTS BOX, ดิ เอ็มควอเทียร์ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น M อาคาร A,B
  6. พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ บริเวณข้างร้านขายยา ชั้น G

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-1537

Share to social