28-11-2019

ZENYUM บริษัททันตกรรมเพื่อความงาม ระดมเงินทุน Series A มูลค่า 13.6 ล้านเหรียญจาก RTP Global

บทความโดย
Zenyum บริษัททันตกรรมเพื่อความงาม

Zenyum บริษัททันตกรรมเพื่อความงาม ประกาศระดมทุนแบบ Series A จํานวน 13.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก RTP Global, Sequoia India, TNB Aura, SEEDS Capital ภายใต้การสนับสนุนของ Enterprise Singapore และผู้ลงทุนรายอื่น

Zenyum ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2561 โดยคุณจู เลี่ยน อาร์โทเปและคุณเฟรดเดอริค คราส เพื่อให้บริการจัดฟันแบบใสโดยใช้เทคโนโลยีสแกนฟัน 3 มิติบริษัทใช้เทคโนโลยีชั้น สูงและเครือข่ายทันตแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญการจัดฟันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการให้บริการทันตกรรมเพื่อความงามที่มีคุณ ภาพด้วยโปรแกรมเฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละท่านในราคาที่ไม่สูงเกินไป

ทุกโปรแกรมการรักษาออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้าภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้มีประ สบการณ์ ลูกค้าสามารถใช้แอพลิเคชั่นเพื่อติดตามผลและรับคําแนะนําตลอดระ ยะเวลาการรักษา และใช้เป็นช่องทางติดต่อกับแพทย์เพื่อลดเวลาการรอที่คลินิก

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินผ่านเว็บไซต์ Zenyum ว่าเคสของท่านเหมาะ จะรับการรักษาหรือไม่ หากลูกค้าผ่านการประเมิน แพทย์ประจําคลินิกในเครือของ Zenyum ที่มีกว่ า 100 แห่งจะแสกนช่องปากแบบ 3 มิติเพื่อทําชุดจัดฟันแบบใส เฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละราย

บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และปัจจุบันดําเนินธุรกิจในสิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย และไทย และกําลังขยายธุรกิจไปยังเวียดนาม, อินโดนีเซียและไต้ หวัน ด้วยทีมทันตแพทย์กว่า 100 คนทั่วภูมิภาค รายได้บริษัทเติบโตที่อัตรา 20-30% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งบริษัทประเมินว่าได้ขยายตลาดการจัดฟันแบบใสถึง 20% ของมูลค่าตลาดในสิงคโปร์

เครือข่าย Zenyum ให้บริการจัดฟันแก่ลูกค้าหลายพันคนในแต่ละวัน 95% ของ ลูกค้าใช้แอพลิเคชั่นทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลการจัดฟัน, ติดต่อกับ ทีมแพทย์และลดเวลาการรอพบแพทย์ ลูกค้าของ Zenyum ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ วัยทํางานที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจํา เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้ตัว เองด้วยรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจ

Zenyum   วางแผนใช้ทุนจากรอบนี้เพื่อขยายกิจการในตลาดเอเชียและเพิ่มจํา นวนผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มีมากกว่าแค่อุปกรณ์จัดฟัน เช่น ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน, แพคเกจทันตกรรมเพื่อความงามและอื่นๆ – เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ทันตกรรมเพื่อรอย ยิ้มให้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ในตลาด

“Zenyum ได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงเวลาอันสั้นซึ่งแสดงถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ มั่นคง และโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง เราประทับใจที่ได้เห็น Zenyum สร้างเครือข่ายหุ้น ส่วนธุรกิจที่แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วโดยมีความเข้าใจลึกซึ้งต่อตลาดในแต่ ละประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสูงจากอัตราความสําเร็จ เกือบ 100% ในการให้บริการ” คุณ กาลินา ชิฟินา หุ้นส่วนจาก RTP Global กล่าว “เรามั่นใจว่าทีมของเรามาถูกทางแล้วในการสร้างแบรนด์ในระดับภูมิภาค”

Zenyum เป็นแนวร่วมธุรกิจของ Surge ซึ่งเป็นโปรแกรมส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพใน อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Sequoia Capital India ริเริ่มในปีนี้

คุณจูเลี่ยน อาร์โทเป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและผู้ก่อตั้ง Zenyum กล่าวทิ้ง ท้ายว่า “เราขอขอบคุณความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้ารวมทั้งเครือข่าย ทันตแพทย์นับร้อยท่านที่มีส่วนร่วมในการให้บริการจัดฟันเพื่อรอยยิ้มที่มั่นใจใน ภูมิภาค ด้วยการระดมทุนครั้งนี้ เราพร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนแบบที่เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ ให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าในเอเชียมีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้น”