23-03-2018

เผย 10 เทคนิคการเป็นผู้บริหารชั้นยอดตามแบบ GOOGLE

บทความโดย

หาก 20 ปีก่อนมีคนพูดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลจากบริษัทที่ชื่อ Google เชื่อว่าหลายคนต้องขำ เพราะว่าไม่เคยได้ยินว่า Google คืออะไร แต่วันนี้ทุกคนรู้แล้วว่า Google คือบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในธุรกิจด้านเทคโนโลยีของโลก                และหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพลองอ่านผลงานวิจัยของ Google เรื่อง 10 เทคนิคในการเป็นผู้บริหารชั้นยอดดู

อย่างที่ทราบกันดีว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นจะสร้างความแตกต่างในการทำงานได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสุขของทีม รวมไปถึงประสิทธิภาพในการทำงาน

  1. “เป็นโค้ชที่ดี”

พนักงานส่วนใหญ่ต้องการให้หัวหน้าของพวกเขาใช้เวลาในการสอนงาน และสร้างความท้าทายในการทำงานกับพวกเขา ซึ่งต้องไม่ใช่การกดดันในการทำงานเมื่อพวกเขาทำมันได้ไม่ดี

Avery Augustine กล่าวไว้ว่า “ถ้าหากเป็นเรื่องของลูกค้า อะไรที่มันไม่สะดวกมักจะได้รับการแก้ไขในทันที” ซึ่งพนักงานก็เช่นกัน หากคุณปล่อยให้พนักงานของคุณทำงานโดยไม่มีการแนะนำ ตรวจสอบและแก้ไข นั่นก็เป็นการทำลายพัฒนาการทางอาชีพของพวกเขา

  1. “คอยสนับสนุนทีม แต่ไม่ใช่เข้าไปควบคุมทั้งหมด”

การเข้าไปบริหารงานแบบควบคุมมากเกินไปนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารส่วนมากทำผิดพลาด และมักจะไม่รู้ตัว นี่คือสิ่งที่ทำให้พนักงานท้อแท้ และรู้สึกไม่ดี ผลการวิจัยของ Google พบว่าผู้บริหารที่ดีส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปบริหารงานแบบควบคุมการทำงานทุกฝีก้าว พวกเขามักจะสร้างความสมดุลในการทำงาน ด้วยการให้อิสระและคำแนะนำ แสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณไว้ใจพวกเขา ให้พวกเขารายงานกับคุณ โดยมีคุณให้การสนับสนุน

  1. “สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม แสดงความห่วงใยต่อความสำเร็จและความเป็นไปของพนักงาน”

นี่คือสิ่งสำคัญระดับต้นๆในการเป็นผู้บริหารที่ดี คุณจะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบ team work ซึ่งการจะทำได้คุณต้องให้ความใส่ใจกับคนในทีม แสดงความสนใจ ใส่ใจ กับคนในทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จ และชีวิตส่วนตัวของพวกเขาด้วย

  1. “มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการทำงาน”

พนักงานส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะทำงานกับหัวหน้าที่ขี้เกียจ พวกเขาชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีผลงานและประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากถ้าหัวหน้าทีมไม่สร้างขึ้น

การเป็นหัวหน้าคนนั้นหมายความว่าคุณต้องเป็นตัวอย่างในการทำงานด้วย เพราะพนักงานจะมองสิ่งที่คุณทำ คุณจะคาดหวังให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถไม่ได้ ถ้าหากตัวคุณเองไม่เป็นแบบอย่าง

  1. “เป็นผู้สื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะให้ฐานะผู้ฟัง หรือการให้ข้อมูล”

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็น 1 ในพื้นฐานการเป็นหัวหน้าที่ดี จงเป็นผู้ฟังที่ดี ให้ความสำคัญในการรับฟัง และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. “สนับสนุนพัฒนาการทางอาชีพ และพูดคุยเรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน”

ผลงานวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีพนักงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่รู้ว่าบริษัทคาดหวังอะไรจากพวกเขาในการทำงาน ดังนั้นการที่จะให้พนักงานทำงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนเรื่องเป้าหมายในการทำงานของพนักงาน พูดคุยเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนอย่างตรงไปตรงมา และอย่าลืมให้การสนับสนุนการทำงาน และคำแนะนำในอาชีพของพวกเขา

  1. “มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน”

สิ่งสำคัญในการทำงานอีกอย่างก็คือ การสื่อสารเรื่องเป้าหมายของทีม ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท การเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องสื่อสารกับองค์กรหรือบริษัทให้ชัดเจนว่ามีเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างไร รวมทั้งต้องสื่อสารเป้าหมายและยุทธศาสตร์เหล่านั้นกับพนักงานให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การทำงานในทีมมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายมากขึ้น

  1. “มีทักษะในการทำงานที่สามารถแก้ปัญหาและให้คำแนะนำกับทีมได้”

ในการทำงาน คนเรามักเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร หรือหัวหน้าจะต้องมีทักษะและความสามารถที่มากกว่าลูกน้องหรือคนในทีม ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การที่คุณมีความสามารถบางด้านน้อยกว่าพนักงานไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้ คุณต้องมีทักษะในการใช้คนนั่นเอง

  1. “ทำงานร่วมกับแผนกอื่นได้ดี”

ไม่ว่าคุณจะทำงานในบริษัทใหญ่ หรือบริษัทขนาดเล็ก แม้ว่าการบริหารงานในทีมจะมีส่วนในการสร้างความสำเร็จ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จในส่วนอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกับทีมหรือแผนกอื่นๆในบริษัทของคุณ ดังนั้นจะเป็นผู้บริหารที่ดีต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆในองค์กรได้ดีด้วย

  1. “ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด”

การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น นอกจากการเป็นผู้รับฟังและให้ข้อมูลที่ดีแล้ว การเป็นคนตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดก็มีความสำคัญเช่นกัน การจะทำงานเป็นทีมได้ดีนั้น หัวหน้าทีมจะต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเป็นผู้นำ

ทั้ง 10 ข้อข้างต้น คือ คำแนะนำภายในของ Google ที่ให้กับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขาในการทำงาน ซึ่งมันสามารถใช้ได้กับการเป็นผู้บริหารทุกทีไม่เพียงแค่ Google  เท่านั้น

 

แปลและเรียบเรียงจาก : http://inc-asean.com