29-03-2018

นำทีมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

บทความโดย
 • การเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจ ผู้นำที่ดีต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และนำพาธุรกิจผ่านความเปลี่ยนแปลงได้
 • ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้จะหยุดนิ่งและตายไปเอง
 • เทคนิค 8 ข้อนี้จะทำให้คุณเป็นผู้บริหารที่สามารถนำองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จได้

ในโลกของธุรกิจนั้นความคล่องตัวถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้นำทีมในธุรกิจที่ดีจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากว่าคุณไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำ

มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก เคยกล่าวไว้ว่า “ในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น มียุทธศาสตร์เดียวที่รับรองได้ถึงความล้มเหลว นั่นก็คือการไม่กล้าเสี่ยง” ซึ่งเป็นความจริง การเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ใช่การมีความพยายามเท่านั้น ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาธุรกิจเท่านั้น แต่พวกเขาต้องมีความสามารถที่จะนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ด้วย

ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปองค์กรอาจจะดูน่ากลัว แต่หากมีการบริหารจัดการที่ดี ขั้นตอนเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างผลกระทบที่น่ากลัว โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัว

หากคุณล้มเหลวในการพัฒนาธุรกิจของคุณ และไม่สามารถปรับแนวคิดของคุณได้ ธุรกิจของคุณจะหยุดนิ่งและตาย การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจนั้นไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีหากต้องการจะประสบความสำเร็จ และนี่คือวิธีการนำทีมไปสู่การปฏิรูปองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 1. สร้างแผนการ

ธุรกิจทุกอย่างต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอด หากธุรกิจไม่มีการพัฒนาหรือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ธุรกิจนั้นจะล้มเหลวอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการคุณต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้คุณต้องมีแผนธุรกิจที่ดี ต้องรู้ว่าส่วนไหนของธุรกิจของคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

 1. เข้าใจเป้าหมาย

การเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณต้องตั้งคำถามว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณอยู่ตรงจุดไหน และคุณต้องการให้ธุรกิจนี้อยู่ที่จุดใด

ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องมีความมั่นใจ และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเทคนิค ต้องรับฟังพนักงาน และกล้าที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัท หากพบแนวทางที่ดีต่อธุรกิจมากกว่า อย่าลืมว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่สิ่งตายตัว

 1. สื่อสารอย่างชัดเจน

การสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อองค์กรต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่วันแรกสมาชิกทีมทุกคนต้องอยู่ในทิศทางเดียวกับหัวหน้า ต้องทำให้ทุกคนรับทราบอย่างชัดเจนถึงแนวทางการพัฒนา และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย อย่าลืมให้โอกาสทุกคนในการแชร์ไอเดีย แสดงความคิดเห็น และคำแนะนำ

 1. ระบุตัวคนสำคัญ

พนักงานแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่อการปฏิรูปองค์กรแตกต่างกัน หน้าที่ของผู้บริหารที่ดีคือต้องระบุตัวพนักงานที่มีความสามารถและเข้าใจในแผนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ พนักงาเหล่านี้จะสามารถเป็นคนสำคัญในแผนกของเขาตลอดช่วงระยะเวลาที่องค์กรต้องปฏิรูป

 1. มอบหมายงาน

การนำทีมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้นำเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ การมอบหมายงานให้คนในทีม ระบุเป้าหมาย เงื่อนไขเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมติดตามงานที่คุณมอบหมายให้แต่ละคนด้วย ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเมื่อมีความจำเป็น

ในระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คุณต้องพร้อมในการตอบคำถาม แนะแนวทางและให้การสนับสนุนกับพนักงาน

 1. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้

การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงเกิดไป ไม่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิภาพลดลง เงื่อนไขของเวลาก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วย ตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้น พนักงานทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นเป็นเรื่องปกติ แต่หากมีการตั้งเป้าหมายที่สูงเกิดจริง จะทำให้ความกดดันในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น และนำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่แย่ลง

 1. บริหารความคาดหวัง

การปฏิรูปองค์กรนั้น ผู้บริหารย่อมมีเป้าหมาย และความคาดหวังในการทำงานจากพนักงาน ในทางกลับกันพนักกงานที่ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีความคาดหวังจากผู้บริหารเช่นกัน การบริหารความคาดหวังจึงมีความจำเป็น เมื่อคุณมีความคาดหวังจากพนักงาน ก็อย่าลืมตอบสนองความคาดหวังของพนักงานเช่นกัน

 1. ให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ

ให้พนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมให้เครื่องมือที่จำเป็นกับพวกเขา เช่น ทรัพยากร หน้าที่ อำนาจเพื่อการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

 

ทีมา : entrepreneur.com