ความร่วมมือกันระหว่าง 108Gadget และ Idea2mobile.com เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อยอดทางการตลาด

Social listening คือ

108Gadget ให้ความไว้วางใจใน Idea2mobile.com (บริหารงานโดย Front Line)

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเติบโตขึ้นของสมาชิก Facebook Fanpage 108 Gadget และ Group Facebook ที่เกี่ยวข้องกับ Smartphone บริหารงานโดย ลุงยาม สายโหด ให้ความรู้บทความ รีวิว สินค้าต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ Smartphone | Gadget ที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทย มีการให้ความรู้,บทความ,รีวิว,และ ตอบคำถามกับสมาชิกมานานหลายปี มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมายทั้งสมาชิกเก่าและ สมาชิกใหม่ร่วมเข้ามาตอบคำถาม เป็นจำนวนมาก ข้อมูล Data Insight ต่าง ๆ เกี่ยวกับคำถาม,การแนะนำสินค้า,สมาชิกที่เข้ามาร่วมตอบคำถาม ,Feedback เกี่ยวข้องกับสินค้ามากมาย ซึ่งได้ตตกลงให้พันธมิตร Partner Idea2mobile.com เป็นผู้จัดการข้อมูลหลังบ้านเพื่อทำ Data Insight สำหรับ Brands สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Smartphone และ Gadget ที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทย

จำนวนรายชื่อ และ จำนวนสมาชิกที่ติดตาม ณ 31 ธันวาคม 2565

 • Facebook 108 Gadget มีสมาชิกใน Group > 12,000 คน
 • Facebook Group : Smartphone Thailand มีสมาชิกใน Group มากกว่า 26,000 คน
 • Facebook Group : Vivo Thailand Club มีสมาชิกใน Group > 77,000 คน
 • Facebook Group : Realme Thailand Club มีสมาชิกใน Group มากกว่า 22,000 คน

Idea2mobile วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์

Idea2mobile.com วิเคราะห์ภาพรวมที่เกิดขึ้นจาก Data Insight เพื่อให้เห็นมุมมองใน Community ที่เกี่ยวข้องกับ Smartphone / Gadget สามารถนำไปต่อยอดทางด้านการตลาดและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่าง Report Facebook Page : 108Gadget ณ 31 ตุลาคม 2565

รายงาน Report 108 Gadget


รายงาน Report 108 Gadget


รายงาน Report 108 Gadget

Data Insight Report ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไร ?

Target Group Specific เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ตรงเป้าหมายและชัดเจนมากกว่า

Marketing Communication ใช้ประโยชน์ทางการตลาดใดได้บ้าง

1. เข้าใจความต้องการลูกค้ามากขึ้น

 • จดจำ Brand สินค้าสมาชิกรู้จัก Brands Product สินค้ามากน้อยขนาดไหน (Unaware of Brands)
 • Top Product สมาชิกยกให้ตราสินค้าเป็นที่หนึ่งในใจ (Top Of Mind)
 • Feedback สมาชิกรู้สึกอย่างไรหลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว (Feedback )
 • Retentions สมาชิกจะแนะนำบอกต่อให้คนสมาชิกใหม่ซื้อสินค้านี้ไหม(Share)
 • Reason สมาชิกใช้เหตุผลอะไรในการเลือกซื้อสินค้า(Reason)

 • ลูกค้าเชื่อในสิ่งไหน

  2.ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

 • Trends สมาชิกชอบสินค้าตัวใหม่ หรือเปรียบเทียบสินค้าเก่ายังคงเป็นที่ต้องการในตลาดหรือไม่?
 • Feedback ชอบในโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแบบไหน
 • Competitor สมาชิกมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้าคู่แข่งด้วยเหตุผลอะไร
 • Customer สมาชิกต้องการสินค้าแบบไหนที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการ
 • ติดตาม Monitor หลัง Campaign


  รายชื่อเพจ Name of Page

  จัดทำ Insight Data Report ได้


  Brand & Marketing Communication & Agency

  ข้อมูลรายงานสรุปให้ทุกเดือนพร้อมทั้งวิเคราะห์ภาพรวมพฤติกรรมลูกค้า

  • 1 Monthly /1 Report

   1 Facebook Page / Group
  • Bath30,000 month
  • Member-Age and Gender
  • Top Contributors
  • Top Engagement
  • Top Post of Month
  • Location Analysis
  • Gender Analysis
  • Lifestyle & Questions
  • Contact Us
  • 3 Monthly / 3 Reports

   1 Facebook Page / Group
  • Bath50,000 month
  • Member-Age and Gender
  • Top Contributors
  • Top Engagement
  • Top Post of Month
  • Location Analysis
  • Gender Analysis
  • Lifestyle & Questions
  • Contact Us
  • 6 Monthly / 6 Reports

   1 Facebook Page / Group
  • Bath80,000 month
  • Member-Age and Gender
  • Top Contributors
  • Top Engagement
  • Top Post of Month
  • Location Analysis
  • Gender Analysis
  • Lifestyle & Questions
  • Contact Us
  • 12 Monthly / 12 Reports

   1 Facebook Page / Group
  • Bath100,000 month
  • Member-Age and Gender
  • Top Contributors
  • Top Engagement
  • Top Post of Month
  • Location Analysis
  • Gender Analysis
  • Lifestyle & Questions
  • Contact Us

  Our Customer

  Thank you customers for your support.

  ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน ให้เราทำ Data Research.


  Social Listening มีประโยชน์อย่างไรในทางธุรกิจ

  รวมบทความการใช้งาน Zocia EYE


  About Us

  We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

  Social Network

  FACEBOOK Follow up Facebook
  ARTICLE article social data
  Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

  Address Contact

  บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
  6 ซ.ติวานนท์ 18 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  ติดต่อ ชัยพร เซียนพานิช
  Phone :086-3863896,097-9874263

  Newsletter

  © 2010 -2023 : Data Research by Social Listening tool and Deep Interview survey market power by Front Line News (Front Line Co.,Ltd.) Copyright by Font Line Technology Co.,Ltd.