Keywords Research

วิเคราะห์ข้อมูล Keywords ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Interest & Category

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของลูกค้ามีความสนใจแบบไหน?

Audience & Target Group

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม Segmentation

Brand Communication

ลูกค้าสนใจสินค้าเราเป็นคนแบบไหน อยากฟังอะไร?

พิเศษสำหรับ ผู้ที่สนใจ WISESIGHT ZOCIAL EYE SOCIAL LISTENING อันดับ 1 ของประเทศไทย

เหมาะสำหรับ SMEs,นักการตลาด ผู้ที่สนใจใช้งาน

1.Package Starter Plan Per Months 3,000 บาท ต่อเดือน

 • ขายดีแนะนำ 3,000 บาท/เดือน พิเศษ 1 ปี เพียง 30,000 บาท
 • User Account 1 User
 • Mentions 20,000 Mentions
 • Keywords 50 Keywords
 • Campaign 2 Campaign

2.Package Standard Plan Per Months 9,000 บาทต่อเดือน

 • แบบคุ้มค่า 9,000 บาทต่อเดือน พิเศษ 1 ปี เพียง 90,000 บาท
 • User Account 5 Users
 • Mentions 50,000 Mentions
 • Keywords 50 Keywords
 • Campaign 4 Campaign
 • Feature Comparison View

- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)

- ฟรี!! เคล็ดลับการใช้งาน Social Listening for Marketing

- สอนการใช้งานและแนะเทคนิคให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ

ขายเฉพาะช่องทางตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก WISESIGHT เท่านั้น

package ราคา Wisesight

คลิกเพื่อสมัครใช้บริการ >>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการ DEMO ก่อนใช้บริการ

Contact us : ชัยพร เซียนพานิช

Mobile Phone : 097-9874263

Email address : [email protected]Our Customer

Thank you customers for your support.

ลูกค้าที่เราทำ Data Research ส่งมอบแล้ว


Our Partner

ขอบคุณพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

Wiseseight Social listening
DOM Social Listening

"Join the Front-Line revolution and take your business to the next level"

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Listening แล้วยังมีบริการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก

Social Data for marketing report

Brand Intelligence & Brand Performance ติดตามวัดผลตั้งแต่สินค้าเริ่มออกตลาด,ทำโฆษณา,และสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไร?

วิเคราะห์ภาพรวม Keyword analysis สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องทาง Social Network ยอดนิยม ประกอบไปด้วย Facebook,Twitter,Instagram,YouTube และช่องทางชุมชน Pantip.com และ บาง Group ที่เข้าถึงได้ Data Report วิเคราะห์ตั้งแต่ Brand health, Brand Awareness, Campaign สามารถรับรู้กระแสของสินค้าและบริการว่ายังเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือไม่ (Brands & Product Monitor)
วิเคราะห์และเฝ้ามองดูพฤติกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นของทาง Brand หรือ คู่แข่ง (Competitor) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าว่าต้องการอะไร? และ รู้สึกอย่างไร? ทำให้ Brand ทำการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสื่อสารออกไปให้ตรงใจลูกค้าของเรามากที่สุด (Personality Marketing)
วิเคราะห์ภาพรวมการทำการตลาดของคู่แข่งขันทางธุรกิจ (Competitor) ทั้งด้านการตลาด, รวมถึงวิเคราะห์ Content marketing หรือ การทำ Promotion ต่าง ๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
Brand Monitor ในภาพรวมของ keyword ทั้งหมดด้วย Data Visualization ที่ทางทีมออกแบบไว้ให้ทั้งรายสัปดาห์ ,รายเดือน สามารถดูผ่านออนไลน์แล้วตัดสินใจได้ทันที

Admin Page and Content Marketing

storytelling through content สร้างเนื้อหา content marketing และ ดูแลหลังบ้านให้กับ Brand สินค้าในช่องทาง Social network

Content- Marketing สร้างเนื้อหาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ได้ผลมากที่สุด โดยใช้ Data-driven marketing เพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าต้องการอะไรจากเครื่องมือ Social Listening
Power of Share พลังของการ Share เนื้อหา Content-marketing ต่าง ๆ ลงสู่ Community Page เช่น Facebook Group ที่ใกล้เคียงกับสินค้าและบริการ
Analyst audience วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นกับ Content-marketing ทั้งความสนใจ แยกออกมาเป็นสินค้า,บริการ,และความต้องการอื่น ๆ
ติดตามรายงานผลในรูปแบบ Dashboard Marketing สรุป และ ให้คำแนะนำที่คาดว่าจะทำให้เนื้อหาดีขึ้นผ่านรายงาน Google Data Studio เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการตลาดได้ทันที

Deep Interviews and Focus Groups

ออกไปสำรวจสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพื้นที่จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมถึงทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

ออกแบบคำถามเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบสอบถาม สำหรับการลงไปสำรวจและเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่,การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความต้องการของสินค้า,ความสนใจ การรับรู้ของ Brand และ สินค้าต่าง ๆที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้เจ้าของสินค้าตัดสินใจจากรายงานได้ทันที
ทีมงานเชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาคำตอบต่าง ๆ เช่น ความสนใจสินค้าและบริการ และ ข้อมูลอื่น ๆที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจทางด้านการตลาด
วิเคราะห์ภาพรวมเพิ่มเติมจาก Social listening กับ Deep Interviews นำมาประกอบกันเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ข้อมูลที่สำรวจแม่นยำขึ้น
รายงานภาพรวมทั้งหมดที่ลงไปสำรวจในพื้นที่จริง ที่มีผลต่อการตัดสินใจของทางผู้บริหาร ทั้งวางแผนและการตลาด

Meet the Teams

ประสบการณ์จากมืออาชีพที่วิเคราะห์ข้อมูลทั้งออนไลน์และการสำรวจนอกพื้นที่มากกว่า 10 ปีให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย

MR.Chaiyaporn Sianphanit Senior Data analytic & Deep Interview

Head of Team Deep Interview

Patthakarn JittreewanData Analytics

By channel (Facebook, Instagram), I am a Data Analytics Specialist. 

Pattaraphon DachoData Analytics

By channel (Tiktok, YouTube), I am a Data Analytics Specialist. 


Servey Research บริการทำแบบสอบถามนอกสถานที่

ข้อดีของการทำแบบสอบถามนอกสถานที่

การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บแบบสอบถาม

เข้าใจความรู้สึกลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการได้อย่างตรงจุด

การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บแบบสอบถาม

รับทราบประเด็นปัญหาการแก้ไขได้ตรงจุด และ การหาความต้องการของลูกค้าใหม่

การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บแบบสอบถาม

ข้อมูลรวมรวมและแบ่งความต้องการของทางลูกค้าได้อย่างชัดเจน

การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บแบบสอบถาม

นำไปต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>


Social Listening มีประโยชน์อย่างไรในทางธุรกิจ

Case Study การใช้งาน ZOCIAL EYE ให้คุ้มค่า

ทำไมต้องมาใช้ Zocial Eyes Social listening Tool

ทำไมต้องมาใช้ ZOCIAL EYE

คุ้มค่าไหมกับการเริ่มต้น 3,000 บาทต่อเดือน?

Campaign Monitoring

Campaign Monitoring

Case Study ติดตามผลการใช้ Presenter เครื่องดื่มชูกำลัง M 150


INSIGHT ERA (DOM) for Marketing and Business Intelligence

รวมบทความการใช้งาน ของ Insight ERA DOM เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดและธุรกิจ


เกี่ยวกับเรา

บริการจัดหา Insight ข้อมูลเชิงลึกจาก Social data เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ซ.ติวานนท์ 18 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ ชัยพร เซียนพานิช
Phone :086-3863896,097-9874263

Newsletter