Data For Support New Marketing Era 2023

Social listening คือ

Social Data ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ

Social Data คือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากบริบทของผู้คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการอ่านเนื้อหาบทความ การดูภาพเคลื่อนไหว video ทั้ง Clip สั้น Clip ยาว, การพูดคุยแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบของข้อความ, emojicon ไม่ว่าเนื้อหาข้อความนั้นจะเป็นของเพื่อนที่เรากำลังติดตาม หรือ สินค้าที่เรากำลังสนใจ และสอบถามรายละเอียดตลอดจนไปถึงการสั่งซื้อ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ Platform ของสังคมออนไลน์ที่มีคนจำนวนมาก มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อาจจะเป็นเพราะด้วยความชื่นชอบ,Lifestyle, เดียวกัน และกำลังสนใจในสิ่งที่เรากำลังค้นหา รวมถึงอยากติดตามเพื่อน ๆ เราใน Platform ดังกล่าว โดยภาพรวมอาจจะนิยาม Social data เป็นตัวแทนของ Platform ที่เกิดขึ้นของข้อมูลนั้นว่า Social Network ซึ่งก็เป็นอีกคำที่ใช้เรียกกัน

Social Listening tool คือ

Social listening tool คือ เครื่องมือที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้ Keyword ที่เราสนใจไม่ว่า Keyword นั้นจะเป็น คำ,บริบท,สินค้า,บริการ, อื่น ๆ ที่มีคนพูดคุยด้วยการบอกเล่า,คำถามหรือแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละ Platform ของผู้ให้บริการ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube เป็นต้น ซึ่งเป็น Social Network หลักยอดนิยมที่คนจำนวนมากใช้งาน

Data Research บริการสำรวจพฤติกรรมข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

Social data for business

Data Research สำรวจความสนใจในสินค้าและบริการ
Social Data ที่เกิดจากช่องทาง Facebook Page,Twitter,Instagram,YouTube, Pantip.com และ Website ข่าวยอดนิยม เพื่อหาพฤติกรรมบนโลกออนไลน์

1. Brand Benchmark Market (สินค้าเราอยู่จุดไหนในตลาด)

 • Level 1 ผู้บริโภคไม่รับรู้ในตราสินค้าเลย (Unaware of Brands)
 • Level 2 ผู้บริโภคจดจำตราสินค้าได้ (Brand Recognition
 • Level 3 ผู้บริโภคระลึกในตราสินค้าได้ (Brand Recall)
 • Level 4 ผู้บริโภคยกให้ตราสินค้าเป็นที่หนึ่งในใจ (Top Of Mind)
 • Social data for business

  2. New Product |New Packaging สินค้าใหม่ VS เปลี่ยน Packaging

 • Trends สินค้าและบริการเดิมยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดหรือไม่?
 • Feedback ความรู้สึกของสินค้าที่อยู่ในตลาดข้อดี,และจุดที่ต้องแก้ไข
 • Competitor ลูกค้าชอบสินค้าของคู่แข่ง หรือ สินค้าเราด้วยเหตุผลอะไร
 • Customer ลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหน และ มีความต้องการอะไรบ้าง
 • Rebranding

  3. Target Group ประเภทลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไร

 • Generation/Product Service : Generation กับ สินค้าและบริการในตลาด
  วิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์ แต่ละกลุ่ม Generation กับสินค้าและบริการ ในแต่ละช่องทาง
 • New Generation เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในสังคมออนไลน์
  เจาะลึกพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ เช่น Silver Gen, K-Pop ที่มีอิทธิพลต่อสินค้าและบริการ
 • ลูกค้าเชื่อในสิ่งไหน

  4. Social Voice monitoring campaign

 • Customer behavior for campaign วิเคราะห์ภาพรวมสินค้าและบริการ หลังจากแผนแคมเปญทางการตลาดได้เปิดตัวไปแล้ว
 • Tracking Influencer,Kol,Blogger tracking : วิเคราะห์และติดตาม Influnecer ,KOL ,Blogger ต่าง ๆ ที่ได้ว่าจ้างในการทำการตลาด
 • ติดตาม Monitor หลัง Campaign

  ตัวอย่าง Report Social data (Sample Report Social Data)

  Our Latest Project

  Thank you customers for your support.

  ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน ให้เราทำ Data Research.

  บทความเรียนรู้การใช้ Social Data ที่มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ

  รวมบทความการใช้งาน Social Listening Analytics


  About Us

  We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

  Social Network

  FACEBOOK Follow up Facebook
  ARTICLE article social data
  Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

  Address Contact

  บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
  6 ซ.ติวานนท์ 18 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  ติดต่อ ชัยพร เซียนพานิช
  Phone :086-3863896,097-9874263

  Newsletter

  © 2010 -2023 : Data Research by Social Listening tool and Deep Interview survey market power by Front Line News (Front Line Co.,Ltd.) Copyright by Font Line Technology Co.,Ltd.